A német mutató névmás (das Demonstrativpronomen)

der, die, das

A leggyakrabban és legáltalánosabban használható mutató névmás:

  • mutathat közelre (ez) vagy távolra (az),
  • vonatkozhat személyre, tárgyra, tényállásra,
  • használhatjuk önállóan vagy jelzőként (főnév előtt).
  • jelzőként használt der, die, das mutató névmást úgy ragozzuk, mint a határozott névelőt.

Kennst du die Jungen dort? (Ismered azokat a fiúkat ott?)

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetderdiedasdie
tárgyesetdendiedasdie
részes esetdemderdemden
birtokos esetdesderdesder
  • Az önállóan használt mutató névmás ragozása egyes és többes szám birtokos és többes szám részes esetben eltér a határozott névelő ragozásától.

Das gefällt mir nicht. (Ez nekem nem tetszik.)

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetderdiedasdie
tárgyesetdendiedasdie
részes esetdemderdemdenen
birtokos esetdessenderendessenderen/derer

Az önállóan használt der, die, das mutató névmásnak többes szám birtokos esetben két alakja van: deren és derer.

  • deren alakot a mondatban visszautaláskor használjuk, utána főnév áll: Sie traf ihre Kusinen und deren Freundinnen. (Találkozott az unokanővéreivel és azok barátnőivel.)
  • derer alakot előreutaláskor használjuk, utána vonatkozó névmással bevezetett mellékmondat áll: Gedenke dererdie dich erzogen haben! (Gondolj azokra, akik felneveltek!)

das

Az önállóan használt semleges das mutató névmás rámutató szóként vonatkozhat hímnemű, nőnemű, semlegesnemű és többes számú főnevekre is:

Das ist Herr Schmidt. (Ez Schmidt úr.)
Das ist meine Hausaufgabe. (Ez a házi feladatom.)
Das ist Ihr Zimmer. (Ez az ön szobája.)
Das waren schöne Erlebnisse. (Ezek szép élmények voltak.)

dieser, diese, dieses

Közelre mutató névmás, állhat önállóan (ez) vagy jelzőként (ez a(z)…). Ragozása megegyezik a határozott névelő ragozásával, ezért utána nem állhat határozott névelő!

dieser Mann (ez a férfi)diese Frau (ez a nő)dieses Kind (ez a gyerek)diese Kinder (ezek a gyerekek)

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetdieserdiesedies(es)diese
tárgyesetdiesendiesedies(es)diese
részes esetdiesemdieserdiesemdiesen
birtokos esetdiesesdieserdiesesdieser

Az egyes számú és semlegesnemű dies(es) mutató névmás alany- és tárgyesetében mindkét alak használható, bár önállóan inkább a rövidebb (dies), jelzőként pedig a hosszabb alak (dieses) a használatos.

jener, jene, jenes

Távolra mutató névmás, állhat önállóan (az) vagy jelzőként (az a(z)…). Ragozása megegyezik a határozott névelő ragozásával, ezért utána nem állhat határozott névelő!

jener Mann (az a férfi)jene Frau (az a nő)jenes Kind (az a gyerek)jene Kinder (azok a gyerekek)

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetjenerjenejenesjene
tárgyesetjenenjenejenesjene
részes esetjenemjenerjenemjenen
birtokos esetjenesjenerjenesjener

solcher, solche, solches

Jelentése: ilyen, olyan. Mutató névmás, de melléknévként ragozzuk.

  • Ha névelő nélkül áll, ragozása megegyezik a melléknév erős ragozásával:

Solcher Stahl ist sehr hart. (Az ilyen acél nagyon kemény.)

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetsolchersolchesolchessolche
tárgyesetsolchensolchesolchessolche
részes esetsolchemsolchersolchemsolchen
birtokos esetsolchensolchersolchensolcher
  • Ha a jeder, jede, jedes névmás után áll, ragozása a melléknév gyenge ragozását követi:

Jedes solche Buch interessiert mich. (Minden ilyen könyv érdekel engem.)

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetsolchesolchesolchesolchen
tárgyesetsolchensolchesolchesolchen
részes esetsolchensolchensolchensolchen
birtokos esetsolchensolchensolchensolchen
  • Ez a mutató névmás határozatlan névelővel is állhat.

Ha az ein névelő előtt áll, sohasem ragozzuk!
Solch einen Rock möchte ich haben. (Ilyen szoknyát szeretnék.)

esetEGYES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnem
alanyesetsolch einsolch einesolch ein
tárgyesetsolch einensolch einesolch ein
részes esetsolch einemsolch einersolch einem
birtokos esetsolch einessolch einersolch eines

Ha az ein névelő után áll, a melléknév vegyes ragozásával megegyezően ragozzuk.
Einen solchen Rock möchte ich haben. (Egy ilyen szoknyát szeretnék.)

esetEGYES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnem
alanyesetein solchereine solcheein solches
tárgyeseteinen solcheneine solcheein solches
részes eseteinem solcheneiner solcheneinem solchen
birtokos eseteines solcheneiner solcheneines solchen

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]