A német melléknevek fokozása (die Komparation der Adjektive)

A német melléknevekkel általánosságban ez a tananyag foglalkozik. Ebben a részben a melléknevek fokozását tekintjük át.

A melléknév fokozásának három fokát különíthetjük el:

 1. alapfok (der Positiv)
 2. középfok (der Komparativ)
 3. felsőfok (der Superlativ)

Jelzőként álló melléknév fokozása

A mellékneveket szabály szerint az alábbiak szerint fokozzuk:

 • alapfok: jele nincs
 • középfok: (melléknév) + -er
  pl. billiger (olcsóbb), lustiger (vidámabb), interessanter (érdekesebb) stb.a fokozat erősíthető, ha a viel vagy a mehr szócskákat ezek elé tesszük: viel billiger (sokkal olcsóbb), stb.
 • felsőfok: am + (melléknév) + -sten
  pl. dieses Produkt ist am billigsten (ez a termék a legolcsóbb) vagy: Am interessantesten finde ich die Wissenschaft (Legérdekesebbnek találom a tudományt)
 • szerkezettől függően az am helyett határozott névelő is állhat
  pl. Stefan ist der Größte – (Stefan a legnagyobb).

Itt a melléknév mint főnévként szerepel amit nagy betüvel írunk.

Összetett állítmány névszói részeként álló melléknév fokozása

A fokozott melléknév, mint az állítmány névszói része:

Felsőfokban kétféleképpen is kifejezhetjük: határozott névelő + gyenge ragozással, vagy am + -en:

 • Dieses Haus ist das schönste.
 • Dieses Haus ist am schönsten.

Ha hasonlító szerkezet is van a mondatban, akkor az am-os alakot nem használhatjuk:

 • Dieses Haus ist das schönste in der Welt.

A módhatározóként álló melléknév fokozása

A módhatározó szerepű melléknév alakja – a magyartól eltérően – szintén nem változik

 • Verstehen Sie mich bitte nicht falsch!
 • Er antwortet gut.

Melléknévfokozás Umlauttal

 • hoch, höher, höchst/am höchsten
 • nah, näher, nächst/am nächsten (külön csoportot alkotnak az Umlauttal képzett melléknév-fokok) stb.
 • A leggyakoribb Umlauttal képzett melléknevek: arm, alt, dumm, grob, hart, jung, kalt, klug, kurz, lang, scharf, stark, schwach, warm, gesund

Rendhagyó fokozású melléknevek

Természetesen kivételek is vannak:

 • más tőből képzik a közép- ill. felsőfokot:
  • gut, besser, best/am besten
  • viel, mehr, meist/am meisten
  • gern, lieber, liebst/am liebsten
 • kétféle alakjuk van közép- ill. felsőfokban:
  • wenig > weniger > wenigst/am wenigsten vagy wenig > minder > mindest/am mindesten

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]