A német melléknév (das Adjektiv) ragozása és használata

Az alábbi tananyag a német melléknevekkel általában foglalkozik, segít használatának megértésében a német nyelvben.

A melléknév a mondatban lehet:

 • jelző
 • összetett állítmány névszói része
 • módhatározó

A jelzőként álló melléknevek ragozása (die Deklination der Adjektive)

A melléknév ragozása függ attól, hogy a jelzős szerkezet előtt áll-e determináns és az hány alakú.

A melléknév ragozásában megkülönböztetünk:

 1. erős vagy névelőpótló ragozást (amikor a jelző előtt nem áll olyan kísérő, mely egyértelműen jelzi a főnév nemét, számát, esetét – azaz nem áll előtte semmi) például “schönen Tag!“, kérdőszava: was für…? : milyen …?
 2. gyenge vagy névelőkísérő ragozást (amikor a jelző előtt álló névelő vagy névmás végződése egyértelműen jelzi a főnév nemét, számát, esetét – lehet határozott névelő vagy háromalakú determináns) például “das schöne Haus“, kérdőszava: welcher…/welche…/welches…? : melyik…? a milyen?
 3. vegyes ragozást (amikor a jelző előtt kétalakú determináns áll, azaz határozatlan névelő (ein és kein) vagy birtokos névmás (mein, dein) például “ein schönes Haus“, kérdése: was für ein…? was für eine…? : milyen?

Két csoport mentesül a ragozás alól:

 • ragozhatatlan melléknevek
  • idegen eredetű, például színjelölő melléknevek: ein lila Kleid
  • helynevek –er képzős melléknévi változata: die Leipziger Messe
  • –lei képzős melléknevek, ill. határozatlan számnevek (allerlei, mancherlei, vielerlei)Wir haben vielerlei Möglichkeiten.
 • nem ragozott melléknevek
  • halb (fél), ganz (egész) melléknév névelő nélkül álló helynevek előtt: in ganz Österreich

A főnévvé vált melléknevek

A német nyelvben – hasonlóan a magyarhoz – számos melléknevet (melléknévi igenevet) főnévként is használhatunk:

 • ein Gelehrter : egy tudós
 • der Gelehrte : a tudós
 • Gelehrte : tudósok
 • die Gelehrten : a tudósok

A német nyelvben a főnévvé vált melléknevet nagy kezdőbetűvel írjuk, és a melléknévragozásnak megfelelően ragozzuk. Az egyes számú hím- és nőnemű, valamint a többes számú alakok rendszerint személyekre, az egyes számú semlegesnemű alakok dolgokra, elvont fogalmakra vonatkoznak.

 • der Bekannte : az ismerős (férfi)
 • die Bekannte : az ismerős (nő)
 • das Bekannte : az ismert (dolog)

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]