A német indulatszavak (die Interjektion)

Ez a tananyag bemutatja a német nyelvben előforduló leggyakoribb indulatszavakat.

Az indulatszavak mondat értékű szavak. Nem részei az utánuk következő mondatnak, attól vessző vagy felkiáltójel választja el őket.

Néhány indulatszó a gyakoribbak közül

  • ach: jaj, ah
  • halt : állj
  • igitt : pfuj
  • los : rajta
  • o weh : ó jaj
  • pfui : pfuj

A fenti tananyag felsorolja a leggyakoribb indulatszavakat a német nyelvben, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]