A német igeragozás rendszere (System der Konjugation)

Ez a tananyag általánosságban foglalkozik a német igékkel és ragozásuk rendszerével, főbb szabályaival.

 • cselekvő ragozás (das Aktiv) és szenvedő ragozás (das Passiv)
 • igemódok rendszere:
  • kijelentő mód (Indikativ)
  • kötőmód (Konjunktiv)
  • felszólító mód (Imperativ)
 • igeidők rendszere:
  • kijelentő módban:
   • jelen (Präsens)
   • múlt (háromféle):
    • Präteritum
    • Perfekt
    • Plusquamperfekt
   • jövő (kétféle):
    • Futur I.
    • Futur II.
  • kötőmódban: ugyanez
  • felszólító módban: csak jelen (Präsens)

Vannak rendhagyó („erős”) igék (unregelmäßige Verben), amelyek ragozása egyedi, eltér a szabályos („gyenge”) igék (regelmäßige Verben) ragozásának jól leírható szabályaitól. Például:

sein

sein (lenni) létige ragozása kijelentő mód, jelen időben:

ichbinwirsind
dubistihrseid
er/sie/esistsie/Siesind

haben

haben (birtokolni) ige ragozása kijelentő mód jelen időben (az utána következő mondatrészt tárgyesetbe kerül!):

ichhabewirhaben
duhastihrhabt
er/sie/eshatsie/Siehaben

Példa:

 • Ich habe einen Hund. : Van egy kutyám (szó szerint: Én birtokolok [egy] kutyát.)
  (der Hund → den Hund és ein Hund → einen Hund)

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]