A német igék (das Verb) és használatuk

Ez a tananyag bemutatja a német igéket általában. Számba veszi fő csoportosításaikat és használatukat a német nyelvben.

Az igék csoportosítása

Jelentésük alapján léteznek:

 • önálló igék (e Vollverben)
  • tárgyas igék
  • tárgyatlan igék
  • siches igék (visszaható igék): ragozásukkor az alany mellett egy másik elem is változik a szerkezetben. Ez a harmadik személyben a sich visszaható névmás, az első és a második személyben a személyes névmás tárgy- vagy részesete.
   • siches igék egy részének a sich névmás a szerkezet állandó eleme, ami nem helyettesíthető más szóval. Más részükben a sich névmás a szerkezet alkalmi eleme. Az alapigének önálló jelentése van. Ez utóbbi siches igék kifejezhetnek visszahatást, kölcsönösséget, de lehet szenvedő értelmük is.
   • Vannak igék, amik mást jelentenek a tárgyesetben álló sichhel együtt, mint a részes esettel állóval. Ilyen például a vorstellen (elébe állít, bemutat):sich (A) jemandem vorstellen : bemutatkozik valakineksich (D) etwas vorstellen : elképzel valamitSőt, vannak olyan igék is, amik sichhel egészen mást jelentenek, mint nélküle:gebärden : jelel, jelnyelvet használsich gebärden : vademberként viselkedik
    • sich (A) jemandem vorstellen : bemutatkozik valakinek
    • sich (D) etwas vorstellen : elképzel valamit
   • Sőt, vannak olyan igék is, amik sichhel egészen mást jelentenek, mint nélküle:
    • gebärden : jelel, jelnyelvet használ
    • sich gebärden : vademberként viselkedik
  • személytelen igék: a személytelen igék a legtöbbször természeti jelenségeket fejeznek ki. Formai alanyként melléjük is ki kell tenni az es névmást.
 • segédigék (e Hilfsverben)
  • módbeli segédigék (e Modalverben): módosítják az alapige jelentését.
   • können : tud, képes valamire; lehetőség, engedély;
   • wollen : akar valamit tenni; udvarias kérés, kételkedés;
   • sollen : kell valamit tenni (belső kényszer); felszólítás,/ erkölcsi kötelesség/, feltétel, lehetőség; „állítólag”;
   • mögen : szeret valamit tenni,
   • müssen : kell valamit tenni (külső kényszer), valószínűség, logikai szükségszerűség;(kényszerűség)
   • dürfen : szabad valamit tenni; valószínűséget is kifejezhet.(lehetőség v.-mire)
   • Rendszerint főnévi igenévvel állnak, de önállóan is használhatók.
    Nincs felszólító módjuk. Bár tárgyasnak számítanak, nincs szenvedő alakjuk. A szenvedő értelmet a szenvedő főnévi igenév fejezi ki.
    Önálló ragozási csoportot alkotnak:
   • Indikativ:
    • Präsens: A sollen ige kivételével a módbeli segédigék tőmagánhangzója egyes és többes számban különböző.
    • Präteritum: A wollen és a sollen kivételével megváltozik a tő magánhangzója. Ezen kívül minden módbeli segédige megkapja a -te időjelet.
    • Az összetett múlt időket mindig haben-nel képezik: (ragozott haben) + Infinitiv + (módbeli segédige főnévi igeneve). Önállóan használva a módbeli segédigék is befejezett melléknévi alakba kerülnek.
   • Konjunktiv:
    • Präsens: végig megmarad a módbeli segédige főnévi igenevének magánhangzója.
    • Präteritum: A sollen és a wollen kivételével Umlautot kapnak. Ezen kívül minden módbeli segédigéhez hozzájárul a -te időjel.
   • Időbeli segédigék (e temporalen Hilfsverben): az összetett igeidők képzésében játszanak szerepet.
    • sein önálló jelentése: „van”. Lehet a névszói-igei állítmány része.
     Segédigeként a Zustandspassiv és a cselekvő befejezett főnévi igenév képzésére használják.
     Az ist + zu + Infinitiv szerkezetben „kell” és „lehet” értelemben áll.
    • haben önálló jelentésében birtoklást fejez ki. Jelentése megfelel a „van neki”, „bír valamivel” igéknek. Tárgyesetet vonz.
     Segédigeként a Perfekt és a Plusquamperfekt alakok, meg a cselekvő befejezett főnévi igenév képzésére szolgál.
     hat + zu + Infinitiv szerkezetben „kell” értelemben áll.
    • werden önálló jelentése: lesz, válik valamivé. Rendszerint a névszói-igei állítmány részeként szerepel.
     Segédigeként vele képzik a jövő időket, a Vorgangspassiv alakjait, és a würde-alakokat.
     Más igével együtt valószínűséget is kifejezhet.

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]