A német hímnemű főnevek ragozása -erős, gyenge és vegyes ragozás

A német főnevek nemei, esetei és számuk szerinti csoportosításával másik tananyagokban foglalkozunk. Ebben a részben az erős ragozású főnevekkel kapcsolatos szabályokat vesszük át.

Erős ragozású hímnemű főnevek

Egyes számTöbbes szám
Alanyesetder Tagdie Tage
Birtokos esetdes Tag(e)sder Tage
Részes esetdem Tag(e)den Tagen
Tárgyesetden Tagdie Tage
  • Egyes szám birtokos esetben –s vagy –es ragot kapnak.
  • Többes számuk képzésének módjai: –, ¨–, –e, ¨–e, –er, ¨–er vagy –s.
  • Többes szám részes esetben –n ragot kapnak (kivéve az –s többesjelűeket).

Szótári jelölésük

der Tag, –(e)s, –e (nap); der Bach, –(e)s, ¨–e (patak); der Leib, –es, –er (test); der Wald, –es, ¨–er (erdő); der Maler, –s, – (festő); der Vater, –s, ¨– (apa); der Apfel, –s, ¨– (alma); der Vati, –s, –s (apu)

Gyenge ragozású hímnemű főnevek

Egyes számTöbbes szám
Alanyesetder Bärdie Bären
Birtokos esetdes Bärender Bären
Részes esetdem Bärenden Bären
Tárgyesetden Bärendie Bären

Egyes szám alanyeset kivételével minden esetben –n vagy –en ragot kapnak.

Szótári jelölésük

  • -e-re végződő főnevek (általában –n, –n rag): der Affe, –n, –n (majom); der Hase, –n, –n (nyúl); der Junge, –n, –n (fiú); der Knabe, –n, –n (fiú); der Kollege, –n, –n (kolléga)
  • mássalhangzóra végződő főnevek (általában –en, –en rag): der Bär, –en, –en (medve); der Held, –en, –en (hős); der Mensch, –en, –en (ember); der Prinz, –en, –en (herceg)
  • “der Herr” főnév egyes számban (alanyeset kivételével) –n, többes számban –en ragot kap.

Vegyes ragozású hímnemű főnevek

Egyes számTöbbes szám
Alanyesetder Staatdie Staaten
Birtokos esetdes Staat(e)sder Staaten
Részes esetdem Staat(e)den Staaten
Tárgyesetden Staatdie Staaten
  • Egyes szám birtokos esetben –s vagy –es ragot kapnak.
  • Többes számuk képzésének módjai: –n vagy –en.
  • Többes szám részes esetben a többes szám jele után nem kapnak más ragot.

Szótári jelölésük:

der Muskel, –s, –n (izom); der See, –s, –n (); der Staat, –(e)s, –en (állam); der Professor, –s, –en (professzor)

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]