Vonatkozói mellékmondatok az angolban (Relative clauses) – non-defining

A non-defining relative clauses, azaz a bővítő értelmű vonatkozói mellékmondatok lehetővé teszik, hogy olyan extra információt adjunk meg az adott személyről vagy dologról, amely nem elengedhetetlen a mondat megértése szempontjából. Mint a szűkítő értelmű mellékmondatokat, ezeket is vonatkozó névmások vagy határozószók vezetik be, ezek a következők lehetnek: who, whose, which, when, where. A bővítő értelmű vonatkozói mellékmondatok esetén a beékelődő tagmondatokat vesszővel választjuk el a mondat többi részétől.

Mindegyik vonatkozó névmásnak és határozószónak megvan a maga funkciója, mindegyiket adott helyzetben használhatjuk:

 • ha egy személyre utalunk vissza: who
  My aunt, who works as a nurse, has three sons. (A nagynénémnek, aki ápolónőként dolgozik, három fia van.)
 • ha egy dologra utalunk vissza: which
  Our house, which we bought last year, needs to be renovated. (A házunk, amelyet tavaly vettünk, felújításra szorul.)
 • ha egy személyre utalunk vissza, akihez tartozik valami: whose
  My cousin, whose dog I was talking about, goes to the same school as me. (Az unokatestvérem, akinek a kutyájáról beszéltem, ugyanabba az iskolába jár, mint én.)

Hely és idő esetén a which vonatkozó névmást is használhatjuk, de csakis akkor, ha prepozíció is áll előtte.

 • ha időre utalunk vissza: when (/prepozíció + which)
  Summer, when many people go on holiday, is a beautiful season. / Summer, in which many people go on holiday, is a beautiful season. (A nyár, amikor a legtöbb ember nyaralni megy, egy gyönyörű évszak.)
 • ha helyre utalunk vissza: where (/prepozíció + which)
  The city, where I spent my childhood, is beautiful. / The city, in which I spent my childhood, is beautiful.  (A város, ahol a gyerekkoromat töltöttem, gyönyörű.)