Vonatkozói mellékmondatok az angolban (Relative clauses) – defining

A defining relative clauses, azaz a szűkítő értelmű vonatkozói mellékmondatok csak a legfontosabb, lényegi információkat adják meg nekünk az adott személyről vagy dologról. Ezek nélkül nem tudnánk, hogy kiről vagy miről is van szó. A vonatkozói mellékmondatokat mindig vonatkozó névmások vagy pedig határozószók vezetik be. A szűkítő értelmű vonatkozói mellékmondat esetén ezek a következők: who, whose, which, that, when, where.

Mindegyik vonatkozó névmásnak és határozószónak megvan a maga funkciója, mindegyiket adott helyzetben használhatjuk:

 • ha egy személyre utalunk vissza: who, that
  He is the guy who invited me to the party. (Ő az a fiú, aki meghívott a buliba.)
  She is the neighbour that I was talking about. (Ő az a szomszéd, akiről beszéltem.)
 • ha egy dologra utalunk vissza: which, that
  The painting which is in the living room was very expensive. (Az a festmény, amelyik a nappaliban van, nagyon drága volt.)
  The book that I bought is very interesting. (A könyv, amit vettem, nagyon érdekes.)
 • ha időre utalunk vissza: when
  1999 was the year when I got married. (1999 volt az az év, amikor megházasodtam.)
 • ha helyre utalunk vissza: where
  This is the city where I was born. (Ez az a város, ahol születtem.)
 • ha egy személyre utalunk vissza, akihez tartozik valami: whose
  She is the singer whose concert was cancelled. (Ő az az énekes, akinek a koncertje elmaradt.)

Néhány esetben ki is lehet hagyni a vonatkozó névmást (ha ige áll mögötte, akkor viszont semmiképp nem hagyhatjuk ki).

 • The woman (who/that) I helped was very grateful. (A nő, akinek segítettem, nagyon hálás volt.)
 • The woman who/that helped me was very nice. (A nő, aki segített nekem, nagyon kedves volt.)