Névelők az angolban (Articles)

Pont, mint a magyarban, az angol nyelvben is kétfajta névelő létezik: határozott (the) és határozatlan (a/an). A névelők használatával azt érzékeltethetjük, hogy egy konkrét, meghatározott dologról beszélünk, vagy pedig egy általános, határozatlan dologról.

 • The vase is on the table. (A váza az asztalon van.); There is a vase on the table. (Van egy váza az asztalon.)

Határozott névelő

A magyar a vagy az határozott névelő angol megfelelője a the szócska. Ezt egyes és többes számban is használhatjuk, egyedi vagy konkrét dolgok kifejezésére.

A határozott névelőket például a következő esetekben használhatjuk:

 • ha egy konkrét dologról beszélünk
  Can you give me the book that is on the table? (Oda tudnád adni azt a könyvet, amelyik az asztalon van?)
 • amikor olyan dologról beszélünk, amiből csak egy darab van
  The sun is shining. (Süt a nap.)
 • amikor a szövegkörnyezetből tudjuk meg, hogy miről van szó
  We found a dog on the street…We took the dog to the vet. (Találtunk egy kutyát az utcán…Elvittük a kutyát az állatorvoshoz.)
 • sorszámok és felsőfok előtt
  She was the first to finish the exercise. (Ő volt az első, aki megoldotta a feladatot.)
  He is the tallest boy in our class. (Ő a legmagasabb fiú az osztályunkban.)
 • embercsoportok előtt
  It’s important to help the poor. (Fontos, hogy segítsünk a szegényeken.)
 • földrajzi nevek (folyók, hegyek, többes számú országnevek…) előtt
  The Thames is London’s river. (A Temze London folyója.)

Határozatlan névelők

Az angol nyelvben határozatlan névelő az a és az an szócska, ezek a magyar egy határozatlan névelővel egyenértékűek. A két alak között csak annyi a különbség, hogy az a-t mássalhangzóval kezdődő szavak előtt használjuk, az an-t pedig magánhangzóval kezdődő szavak előtt. Ezeket mindig csak egyes számban, általánosságban használjuk, nem konkrét dolgok bemutatására.

A határozatlan névelőt a következő esetekben használhatjuk:

 • ha általánosságban beszélünk valamiről
  An apple is a fruit. (Az alma egy gyümölcs.)
 • one szócska helyett
  I bought a pair of shoes, she bought two. (Vettem egy pár cipőt, ő pedig kettőt.)
 • amikor először említünk valamit
  I met a boy last week. (Találkoztam egy fiúval a múlt héten.)
 • foglalkozások, szakmák neve előtt
  Her dad is a doctor. (Az ő apukája orvos.)
 • állandó kifejezésekben
  What a nice day! (Milyen szép napunk van.)
  I cook three times a week. (Hetente háromszor főzök.)