Műveltetés az angolban (Causative mood)

A műveltetést akkor használjuk, amikor azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy a mondat alanya nem maga végzi el az adott cselekvést, hanem valaki mással végezteti el. Az angolban a műveltető szerkezetet a have, a get és a make igékkel képezhetjük, ezek között jelentésbeli különbségek is vannak, ezért nem mindegy, hogy mikor melyiket használjuk.

Have

Ha a have igét használjuk, akkor eldönthetjük, hogy szeretnénk-e megnevezni azt a személyt, akivel elvégeztetjük a cselekvést, de ez az elem ki is maradhat a mondatból. Ez talán a leggyakoribb változat, egyszerűen azt jelenti, hogy valaki más végzi el helyettünk az adott dolgot. A have igével kétféleképpen épülhet fel a mondat:

 • alany + have + cselekvés tárgya + ige (V3) – ebben az esetben magán a cselekvésen van a hangsúly
  I have my hair dyed every 3 weeks. (Három hetente festetem a hajamat.
  I had my ear pierced when I was 18 years old. (18 éves voltam, amikor kilövettem a fülemet.)
 • alany + have + cselekvést végző személy + infinitív (to nélkül)– ebben az esetben inkább azon van a hangsúly, hogy ki végzi el a cselekvést
  I have my assistant take care of the paperwork for of me. (Az asszisztensem végzi helyettem a papírmunkát.)
  They had me look after their dog while they were on holiday. (Én vigyáztam a kutyájukra, amíg nyaralni voltak.)

Get

get igét is használhatjuk ugyanolyan funkcióban, mint a have igét: itt viszont a második esetben a főige elé kell a to is. Jelentésben is van egy kis különbség, a get igével ugyanis inkább azt fejezhetjük ki, hogy rábeszéltünk valakit valamire.

 • I got my ear pierced when I was 18 years old. (18 éves voltam, amikor kilövettem a fülemet.)
 • They got me to look after their dog while they were on holiday. (Rábeszéltek, hogy vigyázzak a kutyájukra, amíg nyaralni voltak.)

Make

make igét is hasonló módon használjuk, mint az előző két igét. Jelentését tekintve talán ez a legnyomatékosabb kifejezés, azt fejezi ki, hogy valaki rávesz, késztet vagy kényszerít valakit valamire. A make igével így épül fel a mondat: alany + cselekvést végző személy + infinitív (to nélkül)

 • They always make me laugh. (Mindig megnevettetnek.)
 • They made me look after their dog while they were on holiday, even though I’m scared of dogs. (Rávettek, hogy vigyázzak a kutyájukra, amíg nyaralni voltak, pedig félek a kutyáktól.)