Melléknévi igeneves mellékmondatok az angolban (Participle clauses)

A melléknévi igeneves mellékmondatokat arra használjuk, hogy több információt adjunk meg valamiről, mégis rövidebben fejezzük ki magunkat, és ezáltal gördülékenyebbé tegyük a szöveget. Akkor használhatjuk ezt a szerkezetet, amikor a főmondat és a mellékmondat alanya megegyezik. A melléknévi igeneves mellékmondatokat gyakran használjuk kötőszavak és prepozíciók után is (pl. before, instead of, when, on, while).

  • I hurt my ankle when I fell down the stairs. ? I hurt my ankle falling down the stairs. (Megsérült a bokám, amikor legurultam a lépcsőn.)
  • Instead of complaining all the time, you should try being more positive. (Az állandó panaszkodás helyett lehetnél kicsit pozitívabb.)

Első típus

Present participle clause

Az első típus esetén az ige ing-es alakját használjuk arra, hogy egy olyan történésről vagy cselekvésről beszéljünk, amely egy időben történt egy másik dologgal. Ezeket a mondatokat aktív jelentésben használjuk.

  • Waiting for my sisters to arrive, I made some tea. (Amíg vártam, hogy a testvéreim megérkezzenek, főztem egy kis teát.)

Második típus

Past participle clause

A második típust az ige V3-as alakjával képezzük. Akkor használjuk, amikor például több információt akarunk adni a főmondat alanyáról, vagy pedig meg akarjuk magyarázni valaminek az okát. Ezeket a mondatokat passzív jelentésben használjuk.

  • Opened 20 years ago, this restaurant is still successful. (Ez az étterem, amelyet 20 éve nyitottak meg, még mindig sikeres.)

Harmadik típus

Perfect participle clause

Ez a típus az előző kettő kombinációja, a have ige ing-es alakjából és a főige V3-as alakjából áll. Akkor használjuk, amikor ki akarjuk hangsúlyozni, hogy egy adott dolog egy másik történés vagy cselekvés előtt, korábban történt.

  • Having finished my homework, I started reading the book that you gave me. (Miután befejeztem a házi feladatomat, elkezdtem olvasni azt a könyvet, amit tőled kaptam.)