Kötőmód az angolban (Subjunctive)

A kötőmódot bizonyos kifejezések után használjuk: azt írhatjuk le vele, hogy a beszélő hogyan viszonyul az adott cselekvéshez vagy történéshez. A legtöbb esetben valamilyen utasítást, kérést, kívánságot, bizonytalanságot fejez ki, de állandósult szókapcsolatokban is ezt használjuk (pl.: God save the Queen – Isten óvja a királynőt; Come what may – Jöjjön, aminek jönnie kell).

A kötőmódot használjuk a következő kifejezésekkel:

wish, if only:

 • befejezett múlt: múlt idő kifejezésére
  I wish I had studied more for the exam. (Bárcsak többet tanultam volna a vizsgára.)
 • egyszerű vagy folyamatos múlt: jelen idő kifejezésére
  I wish I was taller. (Bárcsak magasabb lennék.)
  I hate flying. I wish we were travelling by train. (Utálok repülni. Bárcsak inkább vonattal utaznánk.)
 • could/would: jövő idő kifejezésére
  I wish I could find a new job. (Remélem, hogy találok egy új munkát.)

what if, in case, suppose (that), imagine (if/that)…:

 • befejezett múlt: olyan cselekvések vagy történések kifejezésére, amelyek nem valósultak meg a múltban
  I suppose you hadn’t read the book I gave you. (Gondolom nem olvastad el a könyvet, amit adtam neked.)
 • jelen idejű alakok: olyan cselekvések vagy történések kifejezésére, amelyek megvalósulására jó esély van (a jelenben vagy a jövőben)
  I’ll call you in case I need help. (Ha segítségre lesz szükségem, felhívlak.)
 • múlt idejű alakok: olyan cselekvések vagy történések kifejezésére, amelyek nem valószínű, hogy megvalósulnak (a jelenben vagy a jövőben)
  What if we won the lottery? (Mi lenne, ha megnyernénk a lottót?)

demand, insist, require, suggest, command, recommend…:

 • egyszerű jelen: E/3-ban sincs -s végződés!
  We suggest you start studying for the exam now. (Azt javasoljuk, hogy kezdjetek el most tanulni a vizsgára.)
  I demand that she stop that right now. (Követelem, hogy most azonnal hagyja ezt abba.)