Kérdések felvetése az angolban

A kérdések felvetése nagyon egyszerű az angolban, ugyanis csak a kijelentő mondat szórendjét kell megváltoztatnunk. A kérdéseket két kategóriába sorolhatjuk: léteznek eldöntendő és megválaszolandó kérdések.

Eldöntendő kérdések

Azokat a kérdéseket nevezzük eldöntendőnek, amelyekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. A kijelentő módhoz képest kicsit megváltozik a szórend, ugyanis a be ige vagy a segédige az alany elé kerül.

Szerkezete: be ige/segédige + alany + főige

  • Is she coming to school today? (Jön ma iskolába?)
  • Did you like the book that I gave you? (Tetszett a könyv, amit neked adtam?)
  • Will we go to the cinema tonight? (Elmegyünk este moziba?)

Megválaszolandó kérdések:

Akkor teszünk fel megválaszolandó kérdéseket, amikor valamilyen plusz információt szeretnénk megtudni valamiről. Ezekben a kérdésekben kérdőszavakat használunk, amelyek mindig a mondat elejére kerülnek. A szórend itt is megváltozik, a segédige az alany elé kerül.

Szerkezete: kérdőszó + be ige/segédige + alany + főige

  • When did you arrive? (Mikor érkeztél meg?)
  • Who was that man? (Ki volt az a férfi?)
  • How did you get here? (Hogy kerülsz ide?)