Igenevek az angolban (Verbals) – Gerund, Infinitive, Participles használata

Az igeneveket az igékből képezzük, azonban nem számítanak teljes értékű igének, ezért nem állhatnak önmagukban igei funkcióban. Általában főnévi, melléknévi vagy határozói szerepet töltenek be a mondatban. Három fajtáját ismerjük az angolban, ezek a következők: gerund (ing-es alak), infinitive (főnévi igenév), participle (melléknévi igenév).

Gerund

A gerund az ige -ing-es alakja, amely legtöbbször főnévi szerepet tölthet be a mondatban.

  • Dancing is a great exercise. (A tánc egy nagyon jó edzésforma.)
  • Smoking is very harmful. (A dohányzás nagyon káros.)

Infinitive

Az infinitive-nek, azaz a főnévi igenévnek több funkciója is van, főnévi, melléknévi és határozói szerepe is lehet a mondatban. Ami a formáját illeti, nagyon könnyű felismerni, ugyanis ez az ige V1-es szótári alakja, amely a to szócskát követi.

  • I like to dance. (Szeretek táncolni.)
  • I have a statement to make. (Be kell jelentenem valamit.)
  • I called to say hello. (Csak azért hívtalak, hogy köszönjek.)

Participles

A participle, azaz a melléknévi igenév mindig melléknévi szerepet tölt be a mondatban. Két fajtáját használjuk: a folyamatos melléknévi igenév (present participle) mindig -ing-re végződik, a befejezett melléknévi igenév (past participle) pedig általában -ed végződést kap, de van sok rendhagyó alak is, amit egyesével kell megtanulni.

  • Those dancing girls are my friends. (Azok a táncoló lányok a barátaim.)
  • The sunken ship was found last week. (Az elsüllyedt hajót múlt héten találták meg.)

A melléknévi igeneveket használjuk arra is, hogy a to be és a to have igékkel képezzük az igeidőket.

  • She is dancing with her friends. (Épp a barátaival táncol.)
  • I have broken my arm. (Eltörtem a karomat.)
  • The letter was written by my grandmother. (A levelet a nagymamám írta.)