Függő beszéd az angolban (Reported speech)

Amikor valakinek szó szerint idézzük a szavait, akkor semmi különös teendőnk nincs, csak idézőjelbe tesszük az elhangzottakat. Amikor azonban elmeséljük, hogy valaki mit mondott, az úgynevezett függő beszédet használjuk, ilyenkor pedig az igéket egy korábbi igeidőbe kell visszahelyezni, és számos mondatrészt meg kell változtatni. Például:

 • „I am very tired today”, said Eva. Eva said that she was very tired that day. (Eva azt mondta, hogy nagyon fáradt volt aznap.)

Az igeidőket csak abban az esetben nem kell módosítani, ha olyan állításokról van szó, amelyek örök érvényűek, még a jelenben is igaznak bizonyulnak, vagy pedig amikor egy olyan állítást ismétlünk meg, ami a jelenben hangzik el. Például:

 • „I love spaghetti”, said Mark. Mark said that he loves spaghetti. (Mark azt mondta, hogy imádja a spagettit.)
 • „I will call you back tonight”, says John. ? John says that he will call you back tonight. (John azt mondja, hogy este visszahív téged.)

Az igéket tehát egy igeidővel elcsúsztatjuk, valamint a módbeli segédigéket is a múltba tesszük át (pl. can-could, may-might, must-had to). Ezen kívül még megváltoztatjuk a névmásokat (pl. this-that), valamint az idő- és helyhatározókat is (pl. today-that day; here-there).

Jelen idő

 • EGYSZERŰ JELEN ? EGYSZERŰ MÚLT
  We always have breakfast at home. ? They said that they always had breakfast at home. (Azt mondták, hogy mindig otthon reggeliznek.)
 • FOLYAMATOS JELEN ? FOLYAMATOS MÚLT
  I am cooking dinner. ? She said that she was cooking dinner. (Azt mondta, hogy éppen vacsorát főz.)
 • EGYSZERŰ BEFEJEZETT JELEN ? EGYSZERŰ BEFEJEZETT MÚLT
  I have broken my leg. ? He said that he had broken his leg. (Azt mondta, hogy eltörte a lábát.)
 • FOLYAMATOS BEFEJEZETT JELEN ? FOLYAMATOS BEFEJEZETT MÚLT
  We have been living in Hungary for 3 years. ? They said that they had been living in Hungary for 3 years. (Azt mondták, hogy 3 éve élnek Magyarországon.)

Múlt idő

 • EGYSZERŰ MÚLT ? EGYSZERŰ BEFEJEZETT MÚLT
  They went to the cinema last night. ? She told me that they had gone to the cinema the night before. (Elmondta nekem, hogy előző este elmentek a moziba.)
 • FOLYAMATOS MÚLT ? FOLYAMATOS BEFEJEZETT MÚLT
  At the time, we were living in Budapest. ? He said that at the time they had been living in Budapest. (Azt mondta, hogy akkoriban Budapesten laktak.)
 • EGYSZERŰ BEFEJEZETT MÚLT ? EGYSZERŰ BEFEJEZETT MÚLT
  I had lost my wallet. ? He said that he had lost his wallet. (Azt mondta, hogy elvesztette a pénztárcáját.)
 • FOLYAMATOS BEFEJEZETT MÚLT ? FOLYAMATOS BEFEJEZETT MÚLT
  We had been running for an hour. ? They said that they had been running for an hour. (Azt mondták, hogy már egy órája futnak.)

Jövő idő

 • EGYSZERŰ JÖVŐ ? FELTÉTELES JELEN
  I will go to the store. ? She said she would go to the store. (Azt mondta, hogy el fog menni a boltba.)
 • FOLYAMATOS JÖVŐ ? FOLYAMATOS FELTÉTELES JELEN
  I will be working all weekend. ? He said that he would be working all weekend. (Azt mondta, hogy egész hétvégén dolgozni fog.)

Felszólító mondat

 • ? TO + INFINITÍV
  Clean your room. ? My mom told me to clean my room. (Az anyukám azt mondta, hogy takarítsam ki a szobámat.)
  Close the door, please. ? She asked me to close the door. (Megkért, hogy csukjam be az ablakot.)

Kérdő mondat

 • ? IF / WHETHER (eldöntendő kérdések esetén)
  Are you okay? ? He asked me if/whether I was okay. (Megkérdezte, hogy jól vagyok-e.)
  Do you want to eat something. ? They asked us if/whether we wanted to eat something. (Megkérdezték, hogy akarunk-e valamit enni.)