Folyamatos melléknévi igenév (Present Participle) az angolban

A folyamatos melléknévi igenév az ige egyik formája, egy személytelen alak, amit az -ing végződés hozzáadásával hozunk létre. Legtöbbször melléknévként vagy igeként funkcionál a mondatban, ezt az alakot használjuk például a be ige után a folyamatos igeidőkben is.

 • That running boy is my friend. (Az a futó fiú a barátom.) – melléknévi funkció
 • That boy who is running there is my friend. (Az a fiú, aki ott fut, a barátom.) – igei funkció

Fontos megjegyezni, hogy az -ing végződés nem feltétlenül csak igéket és mellékneveket jelölhet, hanem főnévi szerepben is állhat, ezt hívjuk gerund-nak. Funkciójuk azonban teljesen más, ezért nem szabad összekeverni őket.

 • Running is good for our health. (A futás jót tesz az egészségnek.) – nem folyamatos melléknévi igenév!

Képzése

Az ige V1-es szótári alakja + -ing végződés – pl.: smiling, dancing, crying

Használata

A folyamatos melléknévi igenevet használhatjuk…:

 • melléknévként
  Például: That smiling girl seems very friendly. (Az a mosolygó lány nagyon barátságosnak tűnik.);
  That actor is a living legend. (Az a színész egy igazi élő legenda.)
 • igeként a folyamatos igeidőkben
  Például: I don’t like the fact that you are smoking. (Nem tetszik, hogy dohányzol.);
  I was reading when you called me. (Épp olvastam, amikor felhívtál.)