Feltételes mondatok (Conditional Sentences) az angolban

A feltételes mondatok használatával azt fejezhetjük ki, hogy a főmondatban foglaltak megvalósulásához egy bizonyos feltételnek előbb teljesülnie kell (ez a feltétel mindig az if-es tagmondatban áll).

  • pl.: If it doesn’t rain, we can have a picnic. (Ha nem esik az eső, piknikezhetünk.) – Ebben a példában tehát ahhoz, hogy a piknik megvalósulhasson, teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy nem esik az eső.

A tagmondatok sorrendje nem kötött, tetszés szerint fel is lehet cserélni őket.

  • pl.: We can have a picnic if it doesn’t rain.

A feltételes mondatnak 3 kategóriába sorolhatjuk aszerint, hogy mennyi esély van a cselekmény vagy történés megvalósulására.

Első típus

A feltételes mondatok első típusánál az adott dolog megvalósulására sok esély van, több mint valószínű, hogy beteljesül.

If-es tagmondat: jelen idő (Present Simple); Főmondat: jelen idő (Present Simple)/jövő idő (Future Simple)

  • If they arrive in time, we can go to the cinema. (Ha időben megérkeznek, elmehetünk moziba.); If you give me her number, I will talk to her. (Ha megadod a számát, beszélek majd vele.)

Második típus

A feltételes mondatok második típusánál nem valószínű, hogy megvalósul az adott dolog, de még mindig van rá valamennyi esély.

If-es tagmondat: egyszerű múlt (Past Simple); Főmondat: would + az ige V1-es szótári alakja

  • If I had more money, I would buy a bigger house. (Ha több pénzem lenne, vennék egy nagyobb házat.)

Harmadik típus

A feltételes mondatok harmadik típusánál az adott dolog megvalósulása lehetetlen, semmi esély nincs rá, mert a feltétel már a múltban meghiúsult.

If-es tagmondat: befejezett múlt (Past Perfect); Főmondat: would have + az ige V3-as alakja

  • If you had asked me, I would have helped you. (Ha megkértél volna, segítettem volna neked.)

Vegyes típusú feltételes mondatok (Mixed Conditionals)

Léteznek olyan feltételes mondatok is, amelyeket nem lehet besorolni a fenti kategóriákba. Ezeket hívjuk vegyes típusú feltételes mondatoknak.

  • If you hadn’t said that, we would still be friends. (Ha nem mondtad volna ezt, még mindig barátok lennénk.)
  • If I wasn’t this lazy, I would have passed the exam. (Ha nem lennék ilyen lusta, átmentem volna a vizsgán.)