Elöljárószók az angolban (Prepositions)

Az elöljárószók olyan kötőelemek, amelyek főnevek és névmások előtt állnak, és a szavak közti kapcsolat jelölésére szolgálnak. A legtöbb elöljárószó 1-2 szótagból áll, de vannak olyanok is, amelyek több szóból épülnek fel – pl.: I’m waiting for you in front of the house. (A ház előtt várok rád.)

Az angol nyelvben száznál is több elöljárószó létezik, nagyon sok olyan van köztük, amelyeknek számos különböző jelentését ismerjük. A leggyakrabban használt elöljárószók nagy része például a hely és az idő megjelölésére szolgál, ezek között is nagy az átfedés.

A legfontosabb elöljárószókat a következő esetekben használjuk:

in

 • hosszabb időszakok (századok, évek, évszakok, hónapok, napszakok) kifejezése
  in the 19th century (a 19. században)
  in 2019 (2019-ben)
  in winter (télen)
  in March (márciusban)
  in the afternoon (délután)
 • helyek (országok, városok, épületek, helyiségek) megjelölése
  in Italy (Olaszországban)
  in Budapest (Budapesten)
  in the hotel (a hotelben)
  in the kitchen (a konyhában)

on

 • pontos időpontok (dátumok, napok, egyes ünnepek) leírása
  on the 25th of March (március 25-én)
  on Monday (hétfőn)
  on my birthday (a születésnapomon)
 • pontos helyek meghatározása
  on the bus (a buszon)
  on the third floor (a harmadik emeleten)

at

 • pontos időpontok (egyes ünnepek, napszakok, óra) leírása
  at Easter (húsvétkor)
  at night (éjjel)
  at 8 o’clock (8 órakor)
 • események vagy olyan helyek megnevezése, ahol egy tipikus cselekvést végzünk
  at the party (a buliban)
  at school (az iskolában)
  at the train station (a vasútállomáson)

Vannak olyan esetek, amikor többféle elöljárószót is használhatunk, azonban nem mindegy, hogy melyiket választjuk, mert mindegyikkel mást tudunk kihangsúlyozni.

 • We’re at the cinema. (Moziban vagyunk.) – ebben az esetben azt emeljük ki, hogy eljöttünk filmet nézni
 • Don’t wait for us outside, we’re already in the cinema. (Ne várj ránk odakint! Már a moziban vagyunk.) – itt pedig arra utalunk, hogy már a mozi épületén belül tartózkodunk

before

(időben) valaki/valami előtt

 • pl.: We have to do the dishes before we leave. (Indulás előtt el kell mosogatnunk.); He finished the test before me. (Előttem fejezte be a tesztet.)

after

(időben) valaki/valami után

 • We went to the park after dinner. (Vacsora után elmentünk a parkba.); They arrived after you. (Utánad érkeztek meg.)

during

(időben) valami közben, alatt

 • I was sick during the whole trip. (Az egész út alatt beteg voltam.)

around

(időben) valami körül

 • They will have to leave around 5 o’clock. (5 óra körül el kell indulniuk.)

until

(időben) valameddig

 • You can’t watch tv until you finish your homework. (Nem nézhetsz tv-t, amíg be nem fejezed a házi feladatodat.)

under

valami alatt

 • The ball is under the table. (A labda az asztal alatt van.)

over

valami fölött

 • Don’t climb over the fence! (Ne mássz át a kerítésen!)

next to

valami mellett

 • The bank is next to our house. (A bank a házunk mellett van.)

through

valamin keresztül

 • We went through the tunnel. (Átmentünk az alagúton.)

from

valakitől/valamitől; valahonnan

 • Who did you got this from? (Ezt kitől kaptad?)
 • I come from the US. (Az Egyesült Államokból jövök.)

to

valakinek/valaminek; valahova

 • I sent a message to the wrong person. (Rossz embernek küldtem el az üzenetet.)
 • I have to go to the bank. (El kell mennem a bankba.)

for

valakinek/valaminek

 • I bought this for you. (Ezt neked vettem.)

by

valaki/valami által

 • These cookies were made by them.(Ezeket a sütiket ők csinálták.)

about

valakiről/valamiről

 • I was just thinking about you. (Épp rád gondoltam.)
 • They are talking about the exam results. (A vizsgaeredményekről beszélnek.)