Befejezett melléknévi igenév (Past Participle) az angolban

A befejezett melléknévi igenév az ige harmadik alakja (V3), amely a nem rendhagyó igék esetén az –ed végződést kapja, azonban nagyon sok rendhagyó alak is van, amelyeknél külön meg kell tanulni az ige 3 alakját. A befejezett melléknévi igenév egy személytelen alak, az alanyát és az idejét is a főige határozza meg.

A befejezett melléknévi igeneveket arra használjuk, hogy lerövidítsük, és ezáltal gördülékenyebbé tegyük a mondatot. A használatával plusz információt adhatunk a főmondat alanyáról, valamint megmagyarázhatjuk valaminek az okát. Fontos, hogy a két tagmondatban egyeznie kell az alanynak. Például:

  • She left the room, followed by her sister. (Kiment a szobából, és a testvére is követte őt.)
  • Exhausted from working late, she fell asleep immediately. (Annyira fáradt volt attól, hogy későig dolgozott, hogy azonnal elaludt.)

A befejezett melléknévi igeneveket használjuk a passzív (szenvedő) szerkezetekben is. Például:

  • She blew out the candles. (Elfújta a gyertyákat.)
  • The candles were blown out. (A gyertyák el lettek fújva.)

Képzése

Az ige V3-as alakja – pl.: smiled, danced; left, caught

Használata

A befejezett melléknévi igenevet használhatjuk…:

  • melléknévként: He has many hidden talents. (Nagyon sok rejtett tehetsége van.)
  • igeként egyes igeidőkben: They have hidden the treasure in a cave. (Egy barlangban rejtették el a kincset.)