Az egyszerű múlt az angolban (Past Simple)

Az egyszerű múltat használjuk olyan befejezett, pontszerű cselekvések leírására, amelyek a múltban történtek, és már nincsen semmilyen kapcsolatuk a jelennel (pl.: I was very happy because I passed my exam. – Nagyon boldog voltam, mert átmentem a vizsgán.)

Képzése

A nem rendhagyó igék egyszerű múltját úgy képezzük, hogy a V1-es szótári alakhoz hozzátesszük az –ed végződést. Azonban az angol nyelvben rengeteg rendhagyó ige van, amelyek három alakját külön meg kell tanulni.

 • Kijelentés esetén:
  We went to the zoo after school. (Iskola után elmentünk az állatkertbe.)
 • Tagadás esetén: alany + didn’t (did not) + ige (V1)
  I didn’t have time to make dinner. (Nem volt időm vacsorát készíteni.)
 • Kérdés esetén: (kérdőszó) + did / didn’t + alany + ige (V1)
  Did they say anything about me? (Mondtak valamit rólam?)
  When did you wake up? How did you sleep? (Mikor ébredtél fel? Hogy aludtál?)

Használata

Az egyszerű múltat használjuk…:

 • olyan dolgok leírására, amelyek csak egyszer történtek meg (ebben az esetben sokszor használjuk az ago időhatározót is, hogy meghatározzuk a cselekvés vagy történés időpontját)
  They invited me to have dinner with them. (Meghívtak, hogy vacsorázzak velük.)
  I met my best friend 20 years ago. (20 évvel ezelőtt ismertem meg a legjobb barátomat.)
 • olyan események leírására, amelyek több alkalommal is megtörténtek
  When I was a kid I played outside with my friends every day. (Amikor gyerek voltam, minden nap kinn játszottam a barátaimmal.)
 • olyan dolgok leírására, amelyek egy ideig igazak voltak a múltban
  I lived in Italy for two years. (Két évig éltem Olaszországban.)