Az egyszerű jövő az angolban (Future Simple)

Az egyszerű jövőt akkor használjuk, amikor befejezett, egyszeri vagy ismétlődő cselekvésekről vagy történésekről beszélünk, amelyek valamikor a jövőben fognak megvalósulni (pl.: I will tell you what happened. – Majd elmondom, hogy mi történt.). Az ilyen események leírására használhatjuk még a to be going to szerkezetet is, ebben az esetben nagyobb esély van arra, hogy az adott dolog megvalósul.

Képzése

Az egyszerű jövő képzéséhez a will segédigét és a főige V1-es alakját használjuk.

 • Kijelentés esetén: alany + will + ige (V1)
  We will buy bread after work. (Munka után veszünk kenyeret.)
 • Tagadás esetén: alany + won’t (will not) + ige (V1)
  If you don’t start studying you won’t pass the exam. (Ha nem kezdesz el tanulni, nem fogsz átmenni a vizsgán.)
 • Kérdés esetén: (kérdőszó) + will / won’t + alany + ige (V1)
  Will you call me later? (Felhívsz majd?)
  When will you visit us? (Mikor fogtok meglátogatni?)

Használata

Az egyszerű jövőt használjuk…:

 • egyszeri, jövőbeli cselekvések és történések esetén
  pl.: They will arrive at 4 o’clock. (4 órakor fognak megérkezni.)
  I’ll call you when I get home. (Fel foglak hívni, amikor hazaérek.)
 • szokásos, ismétlődő cselekvések leírására
  From now on we will go to the gym every day to get fit. (Mostantól minden nap eljárunk majd a konditerembe, hogy fittek legyünk.)
 • ígéretek esetén
  I will help you clean the house. (Segítek majd neked kitakarítani a házat.)