Az egyszerű jelen az angolban (Present Simple)

Az egyszerű jelent használjuk a rendszeresen ismétlődő, pontszerű cselekvések és történések,  (pl.: My mom works as a lawyer. – Anyukám ügyvédként dolgozik.), valamint az állapotok, tulajdonságok kifejezésére (pl.: I am very tired. – Nagyon fáradt vagyok.). Fontos, hogy az éppen folyamatban lévő dolgok leírására nem használhatjuk, erre a folyamatos jelen szolgál.

Képzése

Az egyszerű jelenben az ige V1-es szótári alakját használjuk, E/3-ban az igéhez hozzáteszünk egy -s végződést.

 • Kijelentés esetén: alany + ige (V1)
  I speak three languages. (Három nyelvet beszélek.), She speaks three languages. (Három nyelvet beszél.)
 • Tagadás esetén: alany + don’t (do not) / doesn’t (does not) + ige (V1)
  I don’t like oranges. (Nem szeretem a narancsot.), He doesn’t like oranges. (Nem szereti a narancsot.)
 • Kérdés esetén: do / does + alany + ige (V1)
  Do you have a pen? (Van egy tollad?), Does she have a pen? (Van egy tolla?)

Használata

Az egyszerű jelent használhatjuk…:

 • a rendszeresen ismétlődő cselekvések és történések leírására (ebben az esetben gyakoriságot kifejező időhatározókat is használhatunk – pl.: always, sometimes, often, never, every day, every week, every month, every year stb.)
  She goes to the gym every day. (Minden nap edzőterembe jár.)
 • szokások leírására
  I sing when I’m happy. (Amikor boldog vagyok, énekelek.)
 • általános igazságok kifejezésére
  The grass is green. (A fű zöld.)
 • külső és belső tulajdonságok leírására
  He has blue eyes. (Kék szeme van.), She is quite introverted. (Elég zárkózott.)
 • állapotok leírására
  She can’t come to school because she is sick. (Nem tud iskolába jönni, mert beteg.)
 • a közeljövőben bekövetkező események leírására
  The film starts at 8 o’clock. (A film 8 órakor kezdődik.)
 • a feltételes mondatok első típusánál
  If it rains, the picnic will be cancelled. (Ha esik az eső, a piknik elmarad.)