Az egyszerű befejezett jövő az angolban (Future Perfect)

Az egyszerű befejezett jövőt használjuk olyan befejezett, jövőbeli cselekvések vagy történések leírására, amelyek egy adott időpont vagy egy másik esemény előtt fognak megtörténni (pl.: I will have cooked dinner by the time you arrive home. – Mire hazaérsz, a vacsora meg lesz főzve.). Ezzel az igeidővel nagyon gyakori az olyan időhatározók használata, mint a by the time vagy például az in a month’s time.

Képzése

Az egyszerű befejezett jövő képzéséhez a will szócskát, a have segédigét és a főige V3-as alakját használjuk.

 • Kijelentés esetén: alany + will + have + ige (V3)
  We will have left by the time he wakes up. (Mire ő felébred, mi már elindultunk.)
 • Tagadás esetén: alany + won’t (will not) + have + ige (V3)
  I won’t have completed this task by noon. (Délre nem fogom befejezni ezt a feladatot.)
 • Kérdés esetén: (kérdőszó) + will / won’t + alany + have + ige (V3)
  Will you have cleaned the house by the time we get home? (Mire hazaérünk, addigra kitakarítod a házat?)
  When will you have finished writing your thesis? (Mikorra fejezed be a szakdolgozatodat?)

Használata

Az egyszerű befejezett jövőt használjuk…:

 • olyan jövőbeli, befejezett cselekvések vagy történések leírására, amelyek egy másik jövőbeli időpont előtt fognak bekövetkezni
  By the time we have to leave I will have finished this book. (Mire indulnunk kell, addigra kiolvasom ezt a könyvet.)
 • bizonyos időhatározók után (ha meg akarjuk adni az időpontot)
  By the time you arrive the kids will have fallen asleep. (Mire hazaérsz, addigra a gyerekek már aludni fognak.)
  In a month’s time I will have finished writing my thesis. (Egy hónap múlva már kész leszek a szakdolgozatommal.)