Az angol vonatkozó névmások (Relative Pronouns)

A vonatkozó névmások élőlényekre, élettelen tárgyakra vagy pedig elvont fogalmakra utalnak vissza. Ezek vezetik be a vonatkozói mellékmondatokat, amelyekből több információt tudhatunk meg az adott dologról. Formailag megegyeznek a kérdő névmásokkal. A vonatkozó névmásokat három csoportra oszthatjuk azalapján, hogy mit jelölnek: a who és a whom emberekre, a which tárgyakra, a that pedig emberekre és tárgyakra vonatkozik.

 • who (aki)
  The girls who invited me to the party were very friendly. (A lányok, akik meghívtak a buliba, nagyon kedvesek voltak.)
 • whom (akit, akinek) – ezt a formát manapság nem igazán használják, a who forma sokkal elterjedtebb
  The woman whom you helped was very grateful. (A nő, akinek segítettél, nagyon hálás volt.)
 • whose (akinek)
  pl.: The man whose car was crashed is furious. (A férfi, akinek összetörték az autóját, nagyon mérges.)
 • which (ami, amelyik)
  The book which you gave me is very interesting. (A könyv, amit neked adtál, nagyon érdekes.)
 • that (ami)
  My friend that spent a year abroad speaks French fluently. (A barátom, aki egy évet töltött külföldön, folyékonyan beszél franciául.)
  The box that I had to carry was very heavy. (A doboz, amit cipelnem kellett, nagyon nehéz volt.)

that névmást tehát sokszor használhatjuk a who és a which helyett, azonban nem minden esetben. Például amikor a névmás olyan főnevekre vonatkozik, amelyek előtt felsőfokú melléknév vagy sorszámnév áll, akkor csak a that alakot használhatjuk.

 • Neil Armstong was the first man that stepped on the moon. (Neil Armstrong volt az első ember, aki a holdra lépett.)
 • This is the most delicious food that I have ever tasted. (Ez a legfinomabb étel, amit valaha kóstoltam.)