Az angol visszaható névmások (Reflexive Pronouns)

A visszaható névmások mindig a cselekvőre utalnak vissza. Egy visszaható névmás tehát egyszerre a cselekvés alanya és a tárgya. Minden számban és személyben más alakjuk van, egyes számban a –self, többes számban a –selves végződést kapják.

 • myself (magam)
  I blame myself for losing the job. (Magamat okolom azért, mert elveszítettem az állást.)
 • yourself (magad)
  Get yourself something to eat. (Szerezz magadnak valami ennivalót.)
 • himself/herself/itself (maga)
  He/she is talking to himself/herself. (Magában beszél.)
  History repeats itself. (A történelem megismétli önmagát.)
 • ourselves (magunk)
  Suddenly we found ourselves in the middle of nowhere. (Hirtelen a semmi közepén találtuk magunkat.)
 • yourselves (magatok)
  You should be proud of yourselves. (Büszkék lehettek magatokra.)
 • themselves (maguk)
  They taught themselves to play the piano. (Maguktól tanultak meg zongorázni.)

E/3-ban három alakot különböztetünk meg. A himself férfiakra, a herself nőkre, az itself pedig állatokra, elvont dolgokra utal vissza.

Ha nem egy konkrét személyről beszélünk, hanem egy általános alanyról, akkor a oneself határozatlan visszaható névmást használjuk.

 • One has to protect oneself. (Mindenkinek meg kell védenie saját magát.)

A visszaható névmásokat használhatjuk például a by prepozíció után is: ebben az esetben a szerkezet jelentése egyedül, segítség nélkül.

 • Last year I went travelling by myself. (Tavaly egyedül utaztam el.)
 • They made dinner by themselves. (Egyedül csinálták a vacsorát.)