Az angol személyes névmások (Personal pronouns)

A személyes névmások mindig egy élőlényt jelölnek, azért használjuk őket, hogy a személyneveket helyettesítsük a mondatban.

A személyes névmásokat kétféleképpen használhatjuk: a mondat alanyaként vagy pedig a mondat tárgyaként, tehát alanyesetben vagy tárgyesetben.

Alanyeset

Abban az esetben, ha a névmás a mondat alanyára utal, mindig az ige előtt áll

 • I (én) – pl.: I am a student. (Én diák vagyok.)
 • you (te) – pl.: You are very smart. (Te nagyon okos vagy.)
 • he/she/it (ő) – pl.: He/she went to the store. (Ő elment a boltba.); It is a cute dog. (Ez egy aranyos kutya.)
 • we (mi) – pl.: We went to the same school. (Mi ugyanabba az iskolába jártunk.)
 • you (ti) – pl.: You are very good at maths. (Ti nagyon jók vagytok matekból.)
 • they (ők) – pl.: They seem very nice. (Ők nagyon kedvesnek tűnnek.)

Tárgyeset

Abban az esetben, ha a névmás a mondat tárgyára utal, mindig az ige után áll

 • me (engem) – pl.: Did you call me last night? (Felhívtál tegnap este?)
 • you (téged) – pl.: I really like you. (Nagyon kedvellek téged.)
 • him/her/it (őt) – pl.: I don’t know him/her. (Nem ismerem őt.)
 • us (minket) – pl.: They saw us in the cinema. (Láttak minket a moziban.)
 • you (titeket) – pl.: She was looking for you. (Keresett titeket.)
 • them (őket) – pl.: We invited them to the party. (Meghívtuk őket a buliba.)

E/3-ban három alakot különböztetünk meg. A he/him alak a férfiakra, a she/her alak a nőkre, az it alak pedig az állatokra utal. Az it-et azonban használhatjuk még olyan esetekben is, amikor magunkról vagy másokról beszélünk.

 • Don’t worry, it’s just me. (Ne aggódj, csak én vagyok az.)
 • Someone was looking for you. I think it was Jenny. (Valaki keresett téged. Azt hiszem, Jenny volt az.)

Abban az esetben, ha csak általánosságban beszélünk, vagy ha nem tudjuk, hogy férfiról vagy nőről van szó, a T/3-as they alakot is használhatjuk az E/3-as alakok helyett.

 • If someone has problems, you should help them. (Ha valakinek gondja van, segítened kell neki.)