Az angol segédigék (Auxiliary verbs) és a módbeli segédigék (Modal verbs)

A segédigék

A segédigék a főige jelentésének kiegészítésére vagy módosítására szolgálnak, valamilyen többletjelentést adnak az igének. Egy részük önállóan, főigeként és segédigeként is használható. A három fő segédige a következő:

Be

be segédigét használhatjuk…:

 • a folyamatos igeidőkben
  We were singing all night. (Egész este énekeltünk.)
 • a szenvedő szerkezetben
  This church was built in 1978. (Ez a templom 1978-ban épült.)
 • be + V1 szerkezetben parancsok, utasítások kifejezésére
  You are to do your homework before dinner. (Még vacsora előtt meg kell csinálnod a házi feladatodat.)

Have

have segédigét használjuk…:

 • a befejezett igeidőkben
  She had just finished cooking when I arrived home. (Éppen befejezte a főzést, amikor hazaértem.)
 • a műveltető szerkezetben
  I had my hair cut yesterday. (Tegnap levágattam a hajamat.)
 • had better szerkezetben
  You had better apologize to her. (Jobb lenne, ha bocsánatot kérnél tőle.)

Do

do segédigét használjuk…:

 • tagadás esetén (do/does + not = don’t/doesn’t; did + not = didn’t)
  I don’t like mushrooms. (Nem szeretem a gombát.); I didn’t see you at school today. (Nem láttalak ma az iskolában.)
 • kérdőmondatokban
  Do we know each other? (Ismerjük egymást?)
 • a mondanivalónk kihangsúlyozására
  I do like this film, I’m just tired. (De tetszik ez a film, csak fáradt vagyok.)

A módbeli segédigék

A módbeli segédigék csoportja egy speciális alkategória a segédigéken belül, amelyek megváltoztatják a főige jelentését. A legtöbb segédigének nincs önálló jelentése, csakis más igékkel együtt használhatók. A főigéhez kapcsolva többek között valamilyen lehetőség, akarat, szükség vagy képesség kifejezésére használjuk őket. A legtöbb módbeli segédigének csak egyetlen alakja van, minden számban és személyben változatlan a formája (kivéve have to).

A legfontosabb módbeli segédigék a következők: can, could, may, might, must, need, have to, shall, should, ought to, will, would.