Az angol módbeli segédigék – a should és az ought to használata

should és az ought to módbeli segédigék jelentése „kell”, „kellene”, ezért használatukkal azt tudjuk kifejezni, hogy valaminek meg kellene történnie. Arra is használhatjuk őket, hogy tanácsot adjunk másoknak, vagy hogy kikérjük valakinek a véleményét. A should és az ought to jelentése szinte teljesen megegyezik, az egyetlen különbség az, hogy az ought to használatával nyomatékosabb kijelentést tudunk tenni, azonban a kettő közül a should az elterjedtebb alak.

Should, ought to:

A should és az ought to segédigét használjuk…:

 • amikor valaminek meg kellene történnie, vagy éppen nem kellene megtörténnie (should not/shouldn’t + V1). Például:
  We should go to the store to buy milk./We ought to go to the store to buy milk. (El kellene mennünk a boltba tejért.)
  You shouldn’t smoke./You ought not to smoke. (Nem kellene dohányoznod.)
 • amikor valaminek meg kellett volna történnie, vagy nem kellett volna megtörténnie (should/shouldn’t + have + V3) Például:
  I should have studied more./I ought to have to studied more. (Többet kellett volna tanulnom.)
  You shouldn’t have spent so much money./You ought not to have spent so much money. (Nem kellett volna annyi pénzt költened.)
 • tanácsadáshoz vagy tanácskéréshez. Például:
  I think we should try that new restaurant./I think we ought to try that new restaurant. (Szerintem ki kellene próbálnunk azt új éttermet.)
  Do you think I should dye my hair blonde?/Do you think I ought to dye my hair blonde? (Szerinted be kellene festenem a hajamat szőkére?)