Az angol módbeli segédigék – a shall használata

shall módbeli segédigét a jövő idő kifejezésére használjuk, olyan ígéreteket vagy önkéntes cselekvéseket jelöl, amelyek a jövőben fognak megvalósulni. Használhatjuk továbbá például abban az esetben, ha a segítségünket szeretnénk felajánlani. Amikor egy jövőbeli cselekvésről beszélünk, a shall jelentése nagyjából megegyezik a will jelentésével, sok esetben mindkettőt használhatjuk. Ezt a segédigét inkább a brit angolban használják, az amerikai angolban kevésbé gyakori.

Shall

A shall módbeli segédigét használhatjuk…:

 • jövőbeli cselekvések és történések kifejezésére
  I shall arrive at 5 o’clock. (5 óra körül fogok megérkezni.)
 • We shall have to cancel the trip. (Le kell mondanunk az utazást.)
 • javaslatok vagy tanácsok kifejezésére
  Shall I leave? (Elmenjek?); Shall we go for a walk? (Elmenjünk sétálni?)
 • Let’s start the lesson, shall we? (Kezdjük el az órát, rendben?)
 • ígéretek esetén
  I shall be there. (Ott leszek.)
 • parancs vagy tiltás kifejezésére (formális)
  Students shall attend all the classes. (A hallgatóknak minden órán részt kell venniük.)
 • You shall not enter this building. (Ebbe az épületbe tilos a belépés.)