Az angol módbeli segédigék – a must, a need és a have to használata

must, a need és a have to módbeli segédigéket valamilyen szükség kifejezésére alkalmazzuk, de jelentésük nem teljesen egyezik, más-más helyzetekben használjuk őket. A must segédige használatától függően bizonyosságot vagy szükséget fejez ki. A második esetben jelentésében egyezik a have to kifejezéssel, csak intenzitásban különbözik tőle, belső indíttatást jelöl. A need segédige használata azt sugallja, hogy szükséges, hogy bekövetkezzen valami, de nem kötelező.

Must

A must módbeli segédigének csak egy alakja van, számban és személyben nem változik. Múlt időben a must have és a mustn’t have alakokat használjuk. Jelentése „biztosan” vagy pedig „kell”, tagadó formában (must not/mustn’t) „nem szabad”, „tilos”. Akkor használjuk…:

 • amikor majdnem biztosak vagyunk valamiben (szinte 100%-ig)
  I must be dreaming. (Biztosan csak álmodom!)
  I can’t find my keys, I must have left them in the office. (Nem találom a kulcsaimat, biztos az irodában hagytam őket.)
 • amikor valaminek meg kell történnie, vagy éppen nem szabad megtörténnie
  I must sleep, I’m exhausted. (Muszáj aludnom, nagyon fáradt vagyok.)
  You must not go in there. (Oda nem szabad bemennetek.)
 • amikor feltételezünk valamit
  They must be very proud. (Biztosan nagyon büszkék.)

Have to

have to módbeli segédige jelentése „kell”, tagadó formában (do not/don’t have to) „nem kell”. A must-tal ellentétben ennek több formája is van, E/3-ban has to, múlt időben pedig had to/didn’t have to. Ezt használjuk…:

 • amikor valaminek meg kell történnie, vagy nem kell megtörténnie
  I have to study, I have an exam tomorrow. (Tanulnom kell, holnap vizsgázom.);
  You don’t have to go to the store, we bought everything we need. (Nem kell elmenned a boltba, mindent megvettünk, amire szükségünk van.)

Need

need módbeli segédige jelentése „kell”, „szükséges”, tagadó formában (need not/needn’t) „nem kell”, „nem szükséges”. Elég ritkán használjuk ezt a kifejezést, a need ige legtöbbször inkább főigeként szerepel. Akkor használjuk…:

 • amikor valaminek szükséges vagy nem szükséges megtörténnie
  No one need know about this. (Senkinek nem kell tudnia erről.);
  You needn’t wait for me. (Nem kell rám várnod.)
 • amikor azt szeretnénk kifejezni, hogy „nem kellett volna”
  You needn’t have woken up so early, we don’t have any plans for today. (Nem kellett volna ilyen korán felkelned, nincs mára semmi tervünk.)