Az angol módbeli segédigék – a may és a might használata

may és a might módbeli segédigék jelentése szinte teljesen megegyezik, valamilyen lehetőség kifejezésére használjuk őket. A két alak között csak árnyalatnyi különbség van: a may alak nagyobb valószínűséget fejez ki, mint a might alak.  Ezeket a segédigéket használhatjuk a múlt (may/might + have + ige V3-as alakja), a jelen és a jövő idő kifejezésére is.

May, might:

Ezeket a segédigéket használjuk, amikor…:

 • nem vagyunk biztosak valamiben a jelenben vagy a jövőben
  They may come to the party. (Lehet, hogy eljönnek a buliba.)
 • engedélyt kérünk vagy engedélyt adunk (udvarias forma)
  May I come in? (Bejöhetek?)
  Might I ask you something? (Lehet egy kérdésem?)
  You may sit down. (Leülhetnek.)
 • valakinek engedélye van valamire/jogosult valamire
  You may remain silent. (Jogában áll hallgatni.)
 • múltbeli eseményekkel kapcsolatban találgatunk
  They might have left by now. (Lehet, hogy már elindultak.)
 • a múltban valaki engedélyt kért valamire (ebben az esetben csak a might alakot használjuk)
  They asked if they might use my computer. (Megkérdezték, hogy használhatják-e a számítógépemet.)