Az angol módbeli segédigék – a can és a could használata

can és a could módbeli segédigék jelentése „tud”, „csinálhat”. A can alakot jelen, a could alakot pedig múlt időben használjuk (jövő időben csakis a to be able to kifejezést alkalmazhatjuk, ez azonban nem tartozik a módbeli segédigék közé).

Can

A can segédigét abban az esetben használjuk, ha…:

 • valami lehetséges, megtörténhet
  The sky is cloudy, it can rain today. (Felhős az ég, ma eshet az eső.)
 • valaki képes vagy képtelen valamire
  I can climb trees. (Tudok fára mászni.)
  They can’t find our house. (Nem találják a házunkat.)
 • engedélyt adunk vagy engedélyt kérünk
  You can come in. (Bejöhetsz.); You can’t park here. (Itt nem parkolhatnak!)
  Can I call you after work? (Felhívhatlak munka után?)
 • megkérünk valakit valamire
  Can you give me that book? (Ide tudnád adni azt a könyvet?)

Could

A could segédigét abban az esetben használjuk, ha…:

 • valami lehetséges volt, megtörténhetett a múltban
  When I lived in the city I could go to the cinema every day. (Amikor a városban laktam, minden nap elmehettem moziba.);
  We couldn’t find our keys. (Nem találtuk a kulcsainkat.)
 • valaki képes vagy képtelen volt valamire a múltbanI could do a handstand when I was young. (Amikor fiatal voltam, tudtam kézen állni.);
  That exercise was too hard, I couldn’t solve it. (Az a feladat túl nehéz volt, nem tudtam megoldani.)
 • megkérünk valakit valamire (udvarias forma)
  Could you close the window, please? (Be tudnád csukni az ablakot?)

Ha azt szeretnénk kifejezni, hogy a jövőben valaki képes lesz valamire, akkor a be able to szerkezetet használjuk – pl.: If I get better, I will be able to go to work next week. (Ha jobban leszek, jövő héten már mehetek dolgozni.)