Az angol melléknevek fokozása

A magyarhoz hasonlóan az angolban is három szintje van a melléknévfokozásnak, ez alapján beszélhetünk alapfokú, középfokú és felsőfokú melléknevekről. Ezeket főleg összehasonlítások során használjuk. – pl.: My brother is older than me. (A testvérem idősebb, mint én.); This is the most expensive bag I have ever seen. (Ez a legdrágább táska, amit valaha láttam.)

Az egyszótagú melléknevek fokozása

Az egyszótagú melléknevek fokozása nagyon egyszerű, az alapfokú melléknév végéhez a középfok képzésekor -er végződést, míg a felsőfok képzésekor –est végződést teszünk.

  • short (rövid) – shorter (rövidebb) – shortest (legrövidebb);
  • hot (meleg) – hotter (melegebb) – hottest (legmelegebb)

A fokozásnál ebbe a csoportba soroljuk azokat a kétszótagú mellékneveket is, amelyek végén egy mássalhangzó és egy ’y’ áll.

  • funny (vicces) – funnier (viccesebb) – funniest (legviccesebb);
  • chilly (hűvös) – chillier (hűvösebb) – chilliest (leghűvösebb)

A többszótagú melléknevek fokozása

A többszótagú melléknevek fokozása során nem kerül semmilyen végződés a melléknév végére, helyette elé tesszük a more, illetve a most szócskákat.

  • expensive (drága) – more expensive (drágább) – most expensive (legdrágább)
  • interesting (érdekes) – more interesting (érdekesebb) – most interesting (legérdekesebb)

A rendhagyó melléknevek fokozása

A rendhagyó melléknevek csoportjába viszonylag kevés melléknév tartozik, ezek fokozására nem léteznek átfogó szabályok, ezért meg kell tanulni őket. Ilyen például:

  • good (jó) – better (jobb) – best (legjobb)
  • bad (rossz) – worse (rosszabb) – worst (legrosszabb)
  • many/much (sok) – more (több) – most (legtöbb)
  • little (kevés) – less (kevesebb) – least (legkevesebb)