Az angol igeidők

Az angol nyelvben 12 igeidőt ismerünk, ezek között aszerint teszünk különbséget, hogy az adott cselekvés befejezett vagy folyamatos, és hogy kihatással van a jelenre vagy pedig nincs.

Múlt idő:

 • Egyszerű múlt (Past Simple): az ige V2-es alakja
  pl.: I bought a book. (Vettem egy könyvet.)
 • Folyamatos múlt (Past Continuous): was/were + az ige -ing-es alakja
  pl.: We were working all day yesterday. (Tegnap egész nap dolgoztunk.)
 • Befejezett múlt (Past Perfect): had + az ige V3-as alakja
  pl.: They had known each other for years. (Évek óta ismerték egymást.)
 • Folyamatos befejezett múlt (Past Perfect Continuous): had + been + az ige -ing-es alakja
  pl.: I had been walking for ten minutes when it started raining. (Tíz perce sétáltam, amikor elkezdett esni az eső.)

Jelen idő

 • Egyszerű jelen (Present Simple): az ige V1-es alakja
  pl.: We like swimming. (Szeretünk úszni.)
 • Folyamatos jelen (Present Continuous): be + az ige -ing-es alakja
  pl.: I am writing a letter. (Épp levelet írok.)
 • Befejezett jelen (Present Perfect): have/has + az ige V3-as alakja
  pl.: She has broken her leg. (Eltörte a lábát.)
 • Folyamatos befejezett jelen (Present Perfect Continuous): have/has + been + az ige -ing-es alakja
  pl.: They have been working all day. (Egész nap dolgoztak.)

Jövő idő

 • Egyszerű jövő (Future Simple): will + az ige V1-es alakja
  pl.: I will call you tonight. (Este felhívlak.)
 • Folyamatos jövő (Future Continuous): will + be + az ige -ing-es alakja
  pl.: They will be having dinner with us tomorrow. (Holnap velünk fognak vacsorázni.)
 • Befejezett jövő (Future Perfect): will + have + az ige V3-as alakja
  pl.: By 8 o’clock she will have finished her homework. (8 órára be fogja fejezni a házi feladatát.)
 • Folyamatos befejezett jövő (Future Perfect Continuous): will + have + been + az ige -ing-es alakja
  pl.: By March I will have been studying here for 6 months. (Márciusban lesz 6 hónapja, hogy itt tanulok.)