Az angol ige áttekintése (Verbs)

Az igék cselekvést, történést vagy létezést fejeznek ki, a főnevek mellett a mondat legfontosabb építőelemeinek tekintjük őket, hiszen azt mutatják meg, hogy mit is csinált az alany. Az igék önmagukban is alkothatnak mondatot – pl. Stop! (Állj!).

Az angol igéknek 3 alakja van, ezeket használjuk a következő esetekben:

  • V1 – Infinitive: jelen időben – pl.: laugh; sing
  • V2 – Past tense: múlt időben – pl.: laughed; sang
  • V3 – Past participle: összetett igeidőkben, szenvedő szerkezetben, műveltető szerkezetekben – pl.: laughed; sung

Jelen időben az angol igék számban és személyben változatlanok, kivéve E/3-ban (ilyenkor egy -s végződés kerül az ige végére. – pl.: to talk (beszélni) – (I) talk, (you) talk, (he/she) talks, (we) talk, (you) talk, (they) talk

Múlt időben (a szabályos igék esetén) a V2-es és V3-as alakot úgy képezzük, hogy az igéhez az -ed végződést kapcsoljuk. Ilyenkor az ige minden számban és személyben egyforma.  pl.: (I) talked, (you) talked, (he/she) talked, (we) talked, (you) talked, (they) talked

Az ige végződésétől függően néhány esetben átalakul az eredeti alak. – pl.: love-loved; cry-cried; play-played; stop-stopped

A főneveket több szempont alapján különböző kategóriákba sorolhatjuk:

Szabályos és rendhagyó igék:

  • A szabályos igék V2-es és V3-as alakját a fenti szabályok szerint képezzük. – pl.: smile-smiled-smiled
  • A rendhagyó igék V2-es és V3-as alakját nem a megszokott módon képezzük, ezeket az alakokat külön meg kell tanulni! – pl.: break-broke-broken

Tranzitív és intranzitív igék

  • A tranzitív, azaz tárgyas igék esetében a cselekvésnek van egy tárgya, akire/amire irányul a cselekvés – pl.: I ate a sandwich. (Ettem egy szendvicset.), They sent us a letter. (Küldtek nekünk egy levelet.)
  • Az intranzitív, azaz tárgyatlan igék esetében a cselekvésnek nincs tárgya – pl.: We arrived on time. (Pontosan érkeztünk.), I walked to the store. (Elsétáltam a boltba.)

Statikus és dinamikus igék

  • A statikus igék valamilyen állapotot (érzelmek, gondolatok, kapcsolatok stb.) fejeznek ki – pl.: I heard a noise. (Valami zajt hallottam.), Do you feel better? (Jobban érzed magad?)
  • A dinamikus igék valamilyen cselekvést fejeznek ki – pl.: They bought a new car. (Vettek egy új autót.), Do you play any sports? (Sportolsz valamit?)