Az angol határozók

A határozókat különböző esetekben használhatjuk: melléknevek, igék vagy akár teljes mondatok módosítására szolgálnak. Általában a határozókat a –ly végződés alapján ismerjük fel, de van néhány egyéb alak is (pl.: fast – gyorsan). Például:

 • She runs fast. (Gyorsan fut.)
 • This book is quite interesting. (Ez a könyv elég érdekes.)
 • Unfortunately it was raining all day. (Sajnos egész nap esett az eső.)

A határozók használatával azt fejezhetjük ki, hogy egy adott cselekvés hogyan történik. Leírhatják többek között a cselekvés idejét, helyét vagy pedig a módját.

Helyhatározók

A helyhatározók az ige után állnak, és az adott cselekvés helyét jelölik – pl. here, there, everywhere, nowhere. Például:

 • I grew up here. (Itt nőttem fel.)
 • We can’t find it anywhere. (Sehol sem találjuk.)

Időhatározók

Az időhatározók a cselekvés idejét jelölik, és az ige előtt állnak (kivéve a be ige esetén, ilyenkor az ige mögé kerülnek) – pl. before, after, early, late. Például:

 • They arrived late. (Későn érkeztek.)
 • We had dinner before the film. (Megvacsoráztunk a film előtt.)

Gyakoriságot kifejező határozók

A gyakoriságot kifejező határozók azt jelölik, hogy az adott cselekvés milyen időközönként történik – pl. always, never, rarely, often. Például:

 • We are always happy. (Mi mindig boldogok vagyunk.)
 • They rarely go to the cinema. (Ők nagyon ritkán mennek moziba.)

Módhatározók

A módhatározók az ige után állnak, és a cselekvés módját határozzák meg – pl. well, loudlyquickly, sadly. Például:

 • They speak English well. (Ők jól beszélnek angolul.)
 • She responded quickly. (Gyorsan válaszolt.)

Fokhatározók

A fokhatározók általában az ige előtt állnak, és a cselekvés mértékét írják le – pl. very, barely, really, almost. Például:

 • I almost broke my arm. (Majdnem eltörtem a karomat.)
 • She speaks very loudly. (Nagyon hangosan beszél.)