Az angol főnév (Nouns)

A főnevek a „Who?” és a „What?” kérdésekre válaszolnak, a mondatban az alany és a tárgy szerepét tölthetik be. A főneveket több szempont alapján különböző kategóriákba sorolhatjuk.

Konkrét és elvont főnevek

  • A konkrét főnevek kézzelfogható dolgok, élőlények és helyek megnevezésére szolgálnak – pl.: pen (toll), man (férfi), park (park)
  • Az elvont főneveket gondolatok, érzelmek és egyéb elvont dolgok kifejezésére használjuk – pl.: love (szeretet/szerelem), surprise (meglepetés), time (idő)

Köznevek és tulajdonnevek

  • A közneveket az általános dolgok megnevezésére használjuk – pl.: lamp (lámpa), dog (kutya), street (utca)
  • A tulajdonnevek egy konkrét egyedre utalnak – pl.: Susan, London, United States (Egyesült Államok)

Legtöbb esetben a főneveket kisbetűvel írjuk (kivéve mondatkezdő helyzetben), pont mint a magyar nyelvben. Van azonban néhány eset, amikor a főneveket nagybetűvel kell írni. Ilyenek például:

  • a személynevek – pl.: Julie, Tom, the Queen (a királynő), the President (az elnök)
  • a hónapok, napok nevei – pl.: April (április), Wednesday (szerda)
  • az ünnepnapok – pl.: Christmas (karácsony), Valentine’s Day (Valentin-nap)
  • a földrajzi nevek (kontinensek, országok, városok; utcák, terek stb.) – pl.: Africa (Afrika), Italy (Olaszország), Paris (Párizs); Oxford Street, Trafalgar Square
  • könyvek, filmek, művészeti alkotások – pl.: The Lord of The Rings (A Gyűrűk Ura), Star Wars (Csillagok háborúja), The Birth of Venus (Vénusz születése)
  • nyelvek megnevezései – pl.: English (angol), Hungarian (magyar).

Az angol nyelvben nincs különbség a hímnem és a nőnem között (mint például a németben vagy az olaszban), egyes esetekben azonban különböző formát használunk egy adott főnév férfi és női változatára – pl.: man (férfi), woman (nő); rooster (kakas), hen (tyúk).

Összetett főnevek

Az összetett főnevek általában két szóból állnak, az új szó jelentése pedig eltér az azt alkotó két szó eredeti jelentésétől – pl.: girl (lány), friend (barát), girlfriend (barátnő).

Az összetett szavak két tagját szinte bármilyen szófajú szavak képezhetik; helyesírásukra nincs egy átfogó szabály, ezeket minden esetben külön meg kell tanulni. – pl.: classroom (osztályterem), runner-up (második helyezett), swimming pool (úszómedence).