Az all, every, each, both, either, neither és a whole használata az angolban

Azok a szavak, amelyek az adott dolog mennyiségét határozzák meg, nagyon fontos szerepet töltenek be a mondatban: ezeket hívjuk mennyiségjelzőknek. Ezek olyan rövid szavak, amelyek a mondatban a főnevek előtt állnak, és azoknak a számáról adnak plusz információt. Természetesen itt sem mindegy, hogy melyik esetben melyik mennyiségjelzőt használjuk. (Fontos tudni, hogy az angolban ezeken kívül még rengeteg mennyiségjelző létezik, most csak néhányat hasonlítunk össze, amelyeket könnyű összekeverni.)

All, every, each

Ezeket a mennyiségjelzőket akkor használjuk, amikor egy adott dolog összes példányára utalunk. Az all (the) mennyiségjelző után csak többes számú, vagy megszámlálhatatlan főnév állhat. Jelentése: az összes.

  • Who drank all the milk? (Ki itta meg az összes tejet?)
  • All (the) students have to leave the building. (Az összes diáknak el kell hagynia az épületet.)

Az every és az each mennyiségjelzők után csak egyes számú főnevek állhatnak, és általában fel is cserélhetjük őket egymással, azonban van köztük egy kis különbség. Az every jelenetése minden, az each pedig egy adott kategória minden egyes elemére utal. Az each mennyiségjelzőt használjuk akkor is, amikor csak két dologról van szó.

  • Every student has to leave the building. (Minden diáknak el kell hagynia az épületet.)
  • Each student has to leave the building. (Minden egyes diáknak el kell hagynia az épületet.)
  • Each team played well today. (Ma mindkét csapat jól játszott.)

Both, either, neither

Ezeket a mennyiségjelzőket akkor használhatjuk, amikor két emberről vagy két dologról. A both mindkét példányra utal, az either azt jelenti, hogy vagy az egyik vagy a másik, a neither jelentése pedig egyik sem.

  • I like both (of the) bags. (Mindkét táska tetszik.)
  • I will buy either the brown bag or the black one. (Megveszem valamelyik táskát: vagy a barnát vagy a feketét.)
  • Neither (of the) bag(s) matches my outfit. (Egyik táska sem passzol a ruhámhoz.)

Whole

Az előző példákkal ellentétben a whole nem egy mennyiségjelző, hanem egy determináns. Ez szintén egyes számú főnevek előtt állhat, és azok „teljességét” határozza meg.

  • I read the whole book in two hours. (Két óra alatt elolvastam az egész könyvet.)
  • I’ve been waiting for this moment my whole life. (Egész életemben erre a pillanatra vártam.)