A „there is” és a „there are” szerkezet az angolban

there is és a there are szerkezeteket akkor használjuk, amikor valaminek a létezéséről beszélünk. Egyes számban a there is, többes számban pedig a there are szerkezetet alkalmazzuk. Ezt a két alakot csak jelen időben használhatjuk, de létezik múlt és jövő idejű alakjuk is: there was/there were és there will be.

There is:

there is szerkezetnek léteznek sima és összevont alakjai is (ezek között funkció és jelentés szempontjából nincs semmi különbség):

 • állítás esetén: there is / there’s
 • tagadás esetén: there is not / there isn’t
 • kérdés esetén: is there?

there is után csak egyes számú, vagy pedig megszámlálhatatlan főnevek állhatnak.

 • There is a tree in the garden. (Van egy fa a kertben.)
 • There isn’t a giraffe in this zoo. (Ebben az állatkertben nincs zsiráf.)
 • Is there any milk in the fridge? (Van még tej a hűtőben?)

There are:

there are szerkezetet is használhatjuk sima és összevont alakban is, de csak tagadás esetén:

 • állítás esetén: there are
 • tagadás esetén: there are not / there aren’t
 • kérdés esetén: are there?

there are után csak többes számú, megszámlálható főnevek állhatnak.

 • There are many people at the concert. (Sok ember van a koncerten.)
 • There aren’t any books on the shelf. (Egy könyv sincs a polcon.)
 • Are there benches in the park? (Vannak padok a parkban?)

Ezt a szerkezetet használjuk a How many kezdetű kérdésekkel, amikor azt akarjuk megtudni, hogy egy adott dologból hány darab létezik.

 • How many countries are there in Europe?  (Hány ország van Európában?)
 • How many kids are there in your family? (Hány gyerek van a családodban?)