A so és a such használata az angolban

A so és a such szavak jelentése megegyezik, magyarra az „olyan” szócskával tudnánk fordítani őket. Arra szolgálnak, hogy a mellettük álló melléknév jelentését erősítsék. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy mikor melyik szót használjuk.

  • This poem is so beautiful. (Ez a vers olyan gyönyörű!)
  • This is such a beautiful poem. (Ez egy olyan gyönyörű vers!)

So

so-t csak abban az esetben használhatjuk, ha mögötte csak egy melléknév áll (főnév nélkül).

  • Your friends are so nice. (A barátaid olyan kedvesek!)
  • The food she prepared for us was so tasty. (Olyan finom volt az étel, amit készített nekünk!)

so alak a much és a many szócskák előtt is állhat.

  • There is so much to learn from this book. (Olyan sokat lehet tanulni ebből a könyvből!)
  • There were so many people at the store. (Olyan sok ember volt az üzletben!)

Such

such alakot akkor használjuk, amikor egy melléknév és egy főnév követi. Egyes és többes számú főnév előtt is állhat: egyes szám esetén egy határozatlan névelő is követi (such a/such an), többes szám esetén pedig csak önmagában áll (such).

  • This was such an amazing film. (Ez egy olyan csodálatos film volt!)
  • He is such a funny guy. (Ő egy olyan vicces srác!)
  • They are such good people. (Ők olyan jó emberek!)