A múlt idő kifejezési formái az angolban

Amikor a múltban történt eseményekről beszélünk, főként a négy különböző múlt idő egyikét használjuk, vagy pedig a két befejezett jelen időt, amelyek azt jelölik, hogy az adott múltbeli cselekvés valamilyen hatással van a jelenre. De gyakran fejezzük ki magunkat az egyes módbeli segédigék múltbeli alakjával is.

Múlt idő

Ha olyan befejezett, pontszerű cselekvésekről beszélünk, amelyek egyszer történtek meg, akkor az egyszerű múltat használjuk. Amikor múltbeli szokásokról és olyan eseményekről beszélünk, amelyek rendszeresen ismétlődtek, akkor szintén ezt az igeidőt használjuk, vagy pedig a used to szerkezetet.

 • I met my husband 5 years ago. (5 éve ismertem meg a férjemet.)
 • When I was a kid, I went swimming/used to go swimming every day. (Amikor gyerek voltam, minden nap úszni jártam.)

Amikor folyamatos, nem pontszerű cselekvésekről beszélünk, amelyek egy adott időpontban épp folyamatban voltak, vagy egy másik dologgal egy időben történtek, akkor a folyamatos múltat használjuk.

 • At 7 o’clock I was cooking dinner. (7 órakor épp vacsorát főztem.)
 • While I was cooking dinner, my husband was playing the piano. (Amíg én vacsorát főztem, a férjem zongorázott.)

Ha egy korábbi múltbeli eseményről beszélünk, amely egy másik dolog előtt történt, akkor az egyszerű befejezett múltat használjuk, (ha ez egy folyamatos cselekvés, akkor a folyamatos befejezett múltat). Ha pedig egy olyan dologról beszélünk, amely a múltban kezdődött és valamilyen hatással van a jelenre, akkor az egyszerű befejezett jelent (folyamatos cselekvés esetén a folyamatos befejezett jelent).

 • By the time I arrived home they had already left for work. (Mire hazaértem, ők már elindultak dolgozni.)
 • They had been waiting for an hour when I arrived. (Már egy órája vártak, amikor megérkeztem.)
 • She has broken her leg. (Eltörte a lábát.)
 • We have been living in this house since 2010. (2010 óta lakunk ebben a házban.)

A „múltbeli jövő” kifejezésére a would és a was/were going to szerkezeteket használhatjuk.

 • She said she would call me back. (Azt mondta, hogy vissza fog hívni.)
 • They were going to have dinner with us, but then they cancelled our plans. (Úgy volt, hogy velünk ebédelnek, aztán lemondták a terveinket.)

Módbeli segédigék

A módbeli segédigéket is használhatjuk a múlt idő kifejezésére, amikor bizonytalanok vagyunk egy múltbeli eseménnyel kapcsolatban, vagy azt akarjuk kifejezni, hogy hogyan kellett volna valamit csinálni. A múlt idejű alakokat úgy képezzük, hogy a segédige után tesszük a have szócskát és a főige V3-as alakját. A következő alakok közül választhatunk (de fontos, hogy ezeknek nem egyezik a jelentésük): might/may/could havemust haveshould havewould have.

 • I might have left the door open. (Lehet, hogy nyitva hagytam az ajtót.)
 • You should have asked me before inviting all your friends. (Meg kellett volna kérdezned engem, mielőtt áthívtad volna az összes barátodat.)