A jövő idő kifejezési formái az angolban

Amikor a jövőről beszélünk, több módon fejezhetjük ki magunkat, attól függően, hogy mit is akarunk mondani. A legalapvetőbb természetesen a jövő idő használata, de választhatjuk például a jelen idejű alakokat és a módbeli segédigéket is, ha jövőbeli cselekvésekről vagy történésekről akarunk mondani valamit.

Jelen idő

Amikor biztosak vagyunk valamiben, vagy pedig betervezett dolgokról beszélünk, akkor használhatjuk akár az egyszerű jelent is. Jövőbeli tervek esetén a folyamatos jelent is választhatjuk, nagyon gyakori például a going to szerkezet, amely előrejelzések és szándékok kifejezésére szolgál.

  • The plane leaves at 8 o’clock tonight. (A repülő ma este 8 órakor indul.)
  • I’m travelling to Rome next week. (Jövő héten Rómába utazom.)
  • It’s very cloudy today. It’s going to rain. (Nagyon felhős ma az ég. Esni fog az eső.)
  • They are going to buy some milk on their way home. (Hazafelé jövet venni fognak tejet.)

Jövő idő

Amikor azt akarjuk kifejezni, hogy meg vagyunk győződve valamiről, vagy szándékunkban áll valamit tenni, akkor általában az egyszerű jövőt használjuk. Ezt az igeidőt választjuk akkor is, amikor felajánlunk valamit, vagy ígéretet teszünk valamire. Ha egy olyan dologról beszélünk, amely egy adott időpontban fog megtörténni, vagy hosszabb ideg fog tartani, akkor a folyamatos jövőt választjuk.

  • I’m sure you’ll have fun at the party. (Biztos vagyok benne, hogy jól fogsz szórakozni a buliban.)
  • My parents will buy a new house. (A szüleim venni fognak egy új házat.)
  • I will help you with your homework. (Segítek majd megírni a házi feladatodat.)
  • We’ll be having dinner with my parents at 7 o’clock. (7 órakor a szüleimmel fogunk vacsorázni.)

Modális segédigék

Ha nem vagyunk biztosak egy jövőbeli eseménnyel kapcsolatban, használhatjuk a maymightcould és should modális segédigéket is.

  • They should be home by 6 o’clock. (6 órára haza kellene érniük.)
  • We might go to the cinema later today. (Lehet, hogy ma később elmegyünk moziba.)