A had better és a would rather használata az angolban

had better és a would rather szerkezetet sokszor összekeverik, pedig egyáltalán nem egyezik a jelentésük. A had better használatával azt tudjuk kifejezni, hogy valakinek meg kell tennie valamit, míg a would rather-t akkor használjuk, amikor valamit előnyben részesítünk valami mással szemben.

Had better:

had better szerkezetet jelen és jövő idő kifejezésére használhatjuk, amikor el akarjuk mondani a véleményünket arról, hogy valakinek mit is kellene csinálni, vagy minek kellene történnie. Jelentését tekintve tehát körülbelül megegyezik a should módbeli segédigével. Nem általánosságban használjuk, hanem konkrét, nyomatékos tanácsokat adhatunk vele. Gyakran használjuk sima és összevont alakban is (’d better), utána az ige infinitív alakban áll (to nélkül).

 • Kijelentés esetén: alany + had better + ige
  It’s late. I’d better leave now. (Késő van, indulnom kellene.)
  She had better start studying for her exams. (El kellene kezdenie tanulni a vizsgáira.)
 • Tagadás esetén: alany + had better + not + ige
  I’m so full. I’d better not eat dessert. (Tele vagyok. Nem kellene desszertet ennem.)
 • Kérdés esetén: Had (not) + alany + better + ige
  Had we better/ Hadn’t we better leave a note for them? (Nem kéne hagynunk nekik egy üzenetet?)

Would rather:

would rather szerkezetet akkor használjuk, amikor azt akarjuk kifejezni, hogy valamit előnyben részesítünk egy másik dologgal szemben. A két összehasonlítandó dolgot a than szócskával kapcsoljuk össze. Ezzel a szerkezettel is használhatjuk a sima és az összevont alakot is (’d rather). Ha a két mondatrészben azonos az alany, akkor az ige jelen időben áll, ha két különböző alanyról beszélünk, akkor múlt időt használunk. (pl.: I’d rather order pizza tonight. – Én ma inkább pizzát rendelnék.; I’d rather you called me back later. – Jobb lenne, ha később visszahívnál.)

 • Kijelentés esetén: alany + would rather + ige
  We’d rather eat italian food today. (Ma inkább valamilyen olasz ételt ennénk.)
  I’d rather you did your homework before leaving. (Jobban örülnék, ha megcsinálnád a házi feladatodat indulás előtt.)
 • Tagadás esetén: alany + would rather + not + ige
  I’d rather not talk about this now. (Inkább nem beszélnék most erről.)
  We’d rather you didn’t come over tonight. (Jobb lenne, ha ma este nem jönnél át hozzánk.)
 • Kérdés esetén: would + alany + rather + ige
  Would you rather stay at home than go to the cinema? (Inkább itthon maradnál, mint hogy elmennénk moziba?)

Ha a két tagmondatban azonos alany szerepel, de a múltra akarunk utalni, akkor a következő szerkezetet használjuk: would rather + have + ige (V3)

 • I would rather have spent more money on a phone that actually works. (Inkább költöttem volna több pénzt egy olyan telefonra, ami tényleg működik.)