A folyamatos múlt az angolban (Past continuous tense/Past progressive tense)

A folyamatos múlt időt a múltban történt, befejezetlen, nem pontszerű cselekvések és állapotok leírására használjuk. Ezzel fejezhetjük ki például azt, hogy a múlt egy adott pillanatában vagy időszakában mit csináltunk. – pl.: Yesterday at 8 o’clock I was walking the dog. (Tegnap 8 órakor épp a kutyát sétáltattam.); I was reading all afternoon. (Egész délután olvastam.)

 • folyamatos múlt: I was cooking dinner. (Épp vacsorát főztem.)
 • egyszerű múlt: I cooked dinner. (Megfőztem a vacsorát.)

Képzése

személyes névmás + a be ige múlt idejű alakja + a fő ige –ing-es alakja

 • We were running when it started to rain. (Épp futottunk, amikor elkezdett esni az eső.)

Használata

A folyamatos múltat használjuk…:

 • egy olyan folyamatos cselekvés leírására, amelyet megszakít egy másik, pontszerű cselekvés
  I was doing the dishes when she arrived. (Épp mosogattam, amikor megérkezett.)
 • két párhuzamos cselekvés leírására, amelyek egy időben történtek
  While I was cooking dinner, he was reading in the living room. (Miközben én a vacsorát főztem, ő a nappaliban olvasott.)
 • egy hosszabb ideig tartó cselekvés leírására (általában hosszabb időtartamot kifejező időhatározókat is használunk, mint például: all day, all week, all year stb.)
  She was studying for her exams all week. (Egész héten a vizsgáira tanult.)
 • a „múltbeli jövő” kifejezésére (Future in the Past)
  I looked at my watch and I knew that we were going to miss the train. (Ránéztem az órámra és tudtam, hogy le fogjuk késni a vonatot.)
 • egy adott pillanatban történő cselekvés leírására
  Last night at 7 o’clock they were having dinner with a friend. (Tegnap este 7 órakor épp egy barátjukkal vacsoráztak.)
 • gyakran ismétlődő cselekvések leírására (always, constantly)
  When I was young, I was constantly singing. (Amikor fiatal voltam, folyamatosan énekeltem.)