A folyamatos jövő az angolban (Future Continuous)

A folyamatos jövő (Future Continuous):

A folyamatos jövőt akkor használjuk, amikor egy olyan nem pontszerű cselekvésről vagy történésről beszélünk, amely egy adott időpontban, vagy egy másik eseménnyel párhuzamosan fog zajlani (pl.: I’ll be waiting for you at the train station when you arrive. – A vasútállomáson foglak várni, amikor megérkezel.). Ezt az igeidőt csakis cselekvést kifejező igékkel használhatjuk!

Képzése

A folyamatos jövőt úgy képezzük, hogy a will szócska és a be ige után tesszük a főige –ing-es alakját.

 • Kijelentés esetén: alany + will + be + a főige –ing-es alakja
  We will be studying all night. (Egész este tanulni fogunk.)
 • Tagadás esetén: alany + won’t (will not) + be + a főige –ing-es alakja
  I won’t be sleeping all night because I have an exam tomorrow. (Nem fogok ma aludni, mert holnap vizsgázok.)
 • Kérdés esetén: (kérdőszó) + will / won’t + alany + be + a főige –ing-es alakja
  Will you be working from home tomorrow? (Holnap otthonról dolgozol?)
  What will you be doing tonight at 8 o’clock? (Mit fogsz csinálni ma este?)

Használata

A folyamatos jövőt használjuk…:

 • olyan jövőbeli cselekvések és történések leírására, amelyek egy adott időpontban történnek
  Tomorrow at 5 o’clock we will be running a marathon. (Holnap 5 órakor egy maratonon fogunk részt venni.)
 • ha az adott cselekvés vagy történés egy másik jövőbeli eseménnyel párhuzamosan, egy időben történik (ez lehet két folyamatos, vagy egy folyamatos és egy pontszerű cselekvés)
  While the kids will be sleeping, I will be doing laundry. (Amíg a gyerekek alszanak, addig én mosni fogok.)
  The kids will be already sleeping when you arrive home. (A gyerekek már aludni fognak, amikor te hazaérsz.)