A folyamatos befejezett múlt az angolban (Past Perfect Continuous)

A folyamatos befejezett múltat egy olyan múltbeli, folyamatos esemény leírására használjuk, amely régen kezdődött el, és egészen egy másik múltbeli időpontig tartott (pl.: We had been waiting for you for an hour when you arrived. – Már egy órája vártunk rád, amikor megérkeztél.) Gyakran használjuk például a when, a for, a since és a before időhatározókat is.

Képzése

A folyamatos befejezett múlt képzéséhez a have ige múlt idejű alakját (had), a been szócskát és a főige –ing-es alakját használjuk.

 • Kijelentés esetén: alany + had + been + a főige –ing-es alakja
  I had been working for three hours when you messaged me. (Már három órája dolgoztam, amikor írtál nekem.)
 • Tagadás esetén: alany + hadn’t (had not) + been + a főige –ing-es alakja
  I couldn’t answer the question because I hadn’t been paying attention. (Nem tudtam válaszolni a kérdésre, mert nem figyeltem oda.)
 • Kérdés esetén: (kérdőszó) + had + alany + been + a főige –ing-es alakja
  Had you been waiting long before we arrived? (Régóta vártatok ránk, amikor megérkeztünk?)
  How long had you been waiting for us before we arrived? (Mióta vártatok ránk mielőtt megérkeztünk?)

Használata

A folyamatos befejezett múltat használjuk…:

 • egy olyan folyamatos esemény leírására, amely a múltban kezdődött, és egy másik múltbeli időpontig tartott
  pl.: We had been living in England for two years when we decided to move. (Már két éve Angliában laktunk, amikor úgy döntöttünk, hogy elköltözünk.)
 • amikor valaminek meg akarjuk magyarázni az okát
  pl.: I became very lazy because I hadn’t been working out for a very long time. (Nagyon ellustultam, mert sokáig nem edzettem.)