A birtokos melléknév (Possessive adjectives) és a birtokos névmás (Possessive pronouns) az angolban

A birtokos mellékneveket és névmásokat mindig valamilyen birtokviszony kifejezésére használjuk. Funkciójuk nagyon hasonló, azonban a használatuk eltérő, mivel különböző szerepet töltenek be a mondaton belül, nem mindegy, hogy mikor melyiket használjuk.

A birtokos melléknév

A birtokos mellékneveket csak főnevek előtt használhatjuk, önállóan nem állhatnak a mondatban. Mindegy, hogy utánuk egyes vagy többes számú főnév áll, a birtokos melléknevek formája változatlan, csak az alannyal kell egyeztetnünk őket.

 • E/1: my (I can’t find my glasses. – Nem találom a szemüvegemet.)
 • E/2: your (Can I borrow your pen? – Kölcsönvehetem a tolladat?)
 • E/3: his/her/its (I really like his/her style. – Nagyon tetszik a stílusa.; The dog is wagging its tail. – A kutya csóválja a farkát.)
 • T/1: our (Tom is our friend. – Tom a barátunk.)
 • T/2: your (Is this your house? – Ez a ti házatok?)
 • T/3: their (They didn’t do their homework. – Nem csinálták meg a házi feladatukat.)

A birtokos névmás

A birtokos névmások a főneveket helyettesítik, éppen ezért önállóan, főnév nélkül is állhatnak a mondatban. Ilyenkor a szövegkörnyezet segít eldönteni, hogy pontosan mire utal a névmás – pl.: [My car is red.] Yours is green. ([Az én autóm piros.] A tiéd zöld.) A birtokos névmásokat úgy képezzük, hogy a birtokos melléknevekhez hozzáteszünk egy -s végződést (kivéve E/1-ben).

 • E/1: mine (That ball is mine. – Az az én labdám.)
 • E/2: yours (I like yours better. – A tiéd jobban tetszik.)
 • E/3: his/hers (This bag is his/hers. – Ez az ő táskája.)
 • T/1: ours (Their house is bigger than ours. – Az ő házuk nagyobb, mint a miénk.)
 • T/2: yours (Dogs are very cute, especially yours. – A kutyák nagyon aranyosak, különösen a tiétek.)
 • T/3: theirs (Our grandmother lives with us, theirs lives abroad. – A mi nagymamánk velünk lakik, az övék külföldön.)

Az own (saját) szócskát is használhatjuk a birtokviszony nyomatékosítására. Például:

 • I bought this house with my own money. (A saját pénzemből vettem ezt a házat.)
 • You are on your own. (Magadra maradtál.)