A birtokos eset (Possessive case) az angolban

A birtokos esetet akkor használjuk, amikor azt szeretnénk kifejezni, hogy egy élőlény, egy tárgy vagy egy fogalom valamilyen birtokviszonyban vagy kapcsolatban áll egy másikkal. A birtokos esetet kétféleképpen képezhetjük, azonban nem mindegy, hogy egy adott esetben melyik formát használjuk, ugyanis ezek nem mindig felcserélhetők.

Képzése:

A birtokos eset képzésének két módja a következő:

 • főnév + s’: élőlények vagy például országok esetén általában az s’ végződést használjuk (ha többes számú főnévről van szó, akkor csak egy aposztrof kerül a szó végére, kivéve a rendhagyó többes számú főnevek esetében, amikor az s’ végződést használjuk)
  pl.: Amy’s car (Amy autója); the dog’s toy (a kutya játéka); the girls’ dolls (a lányok babái); other people’s opinion (más emberek véleménye)
 • of elöljáró: élettelen dolgok esetén általában az of elöljárót használjuk
  pl.: the legs of the table (az asztal lábai); the end of the year (az év vége)

Vannak olyan esetek is, amikor mindkét képzési mód lehetséges – pl.: the Earth’s surface / the surface of the Earth (a Föld felszíne).

Használata:

A birtokos esetet használhatjuk…:

 • valamilyen hozzátartozás (rokoni vagy baráti kapcsolat, ismeretség) kifejezésére
  pl.: Tom’s father (Tom édesapja); Kate’s neighbour (Kate szomszédja), Jerry’s boss (Jerry főnöke)
 • ha valakinek a tulajdonában áll valami
  pl.: Adam’s book (Adam könyve); Victoria’s glasses (Victoria szemüvege)
 • ha valami részét képezi valaminek
  pl.: the pages of the book (a könyv lapjai)
 • elvont főnevek esetében is
  pl.: Lily’s imagination (Lily képzelőereje), John’s answer (John válasza)
 • idiomatikus kifejezésekben
  pl.: This is none of your business. (Semmi közöd hozzá.); One of my friends is a lawyer. (Az egyik barátom ügyvéd.)