Rendelet az érettségin történő nyelvvizsga-egyenértékesítésről

Az április 9-én megjelent Magyar Közlöny alapján újabb változtatások léptek érvénybe az oktatással kapcsolatban. Az oktatási intézmények újranyitása és a vizsgák ütemezése mellett a nyelvvizsgák egyenértékesítése is helyt kapott a rendeletben.

Az új intézkedések alapján az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre. Ezek közül kivétel, ha az adott tárgyból csak szóbeli vizsga van, vagy ha a szakértői bizottság így dönt. Ilyen helyzet lehet, ha a vizsgázó emelt szintű vizsgájával egyenértékű, szóbeli típusú nyelvvizsgát kíván szerezni.

Az új szabályok szerint letett, sikeresen megszerzett érettségi vizsgát teljes értékű vizsgának kell tekinteni, az ahhoz rendelt megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget pedig a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül kell megállapítani.

Az április 9-én megjelent Magyar Közlönyben szereplő rendelet részletei:

Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

  • a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsgaegyenértékűséget kíván szerezni, vagy
  • a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú
    nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni,

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget
a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Forrás: Magyar Közlöny